Blogg

Sömnskola på schemat

16 januari, 2014

Lågpresterande elever är ett allvarligt skolproblem som kan få stora konsekvenser, både för eleven själv och för samhället. Man vet att goda skolresultat hänger ihop med möjlighet till vidare studier och framtida möjligheter till arbete och försörjning. De lågpresterande eleverna riskerar att stängas ute från både högre utbildning och arbetsmarknaden. De riskerar också att drabbas av psykisk ohälsa, hamna i utanförskap och de har ökad risk att hamna i ett bidrags-behov.

    För goda skolresultat krävs bland annat god kognitiv förmåga, att man kan lära in, fokusera och minnas. Allt detta är direkt kopplat till sömnen. Ytterligare en studie i detta viktiga ämne publicerades i Sleep-journal i slutet av 2014. (http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(14)00353-0/fulltext#s0150). 

    Där har man tittat särskilt på kopplingen mellan sömnkvalitet och studieresultat i matematik och språk (engelska som modersmål och franska som främmande språk). När man tittade på sömnkvaliteten hos eleverna och hur de presterade fann man ett samband mellan god sömnkvalitet och bättre resultat i matematik och språk. Forskarna menar att deras resultat visar hur viktigt det är att prioritera sömnen och att jobba aktivt med att identifiera de elever som inte får tillräckligt med sömn och hjälpa dem till goda sömnvanor. De menar att man ska integrera sömnprogram i skolan för att öka elevernas möjlighet till goda studieresultat. De ser det som ett kostnadseffektivt sätt att öka skolresultaten.

    Forskarna såg också att ju äldre eleverna var desto kortare var sovtiden varför dessa sömnprogram bör införas redan i grundskolan och att en screening av eleverna, för att snabbt identifiera dem med sömnproblem, ska göras regelbundet. Detta är extra viktigt när det gäller elever som har svårigheter i matematik och språk, enligt det kanadensiska forskarlaget.

   Kan vi genom att hjälpa eleverna att öka sin sovtid och sömnkvalitet få högre skolresultat så är mycket vunnet. Om vi kan lära våra elever, och deras föräldrar, om sömn ökar elevernas chanser till bättre prestation och skolresultat. Det ökar i sin tur chansen för att de ska lyckas i livet och då har vi gjort en värdefull insats. Att vi dessutom gör en socioekonomisk besparing är ju en extra bonus.

Läs mer om sömn och betyg på http://unglivsstil.se/skolor/betyg-och-somn/