Aktuellt

Att använda stödmallar i undervisningen

16 juni, 2021

Boka in vår expert Diana Storviks webbinarium den 3 september redan nu. Starta terminen genom att tillsammans få goda tips och stödmallar att använda i undervisningen. Webbinariet ska inspirera och lära om hur man kan organisera en tillgänglig utbildning och bygga goda stödstrukturer kring eleverna och att utgå från de behov.

Kort om vår expert Diana storvik
Hösten 2018 startade jag min blogg eftersom jag saknade gymnasieperspektivet kring frågor som rör specialpedagogik. Jag brinner för skolutveckling och mitt mål är att bidra till en skola där fler elever lyckas få en gymnasieexamen. Mitt fokus är att hjälpa elever att hitta strategier för sitt lärande i syfte att bli mer självständiga.

Berätta lite hur du arbetar och hur du ser på ditt expertområde?
Mina expertområden ligger nära det som jag dagligen arbetar med i mitt yrke som specialpedagog. I min roll som specialpedagog arbetar jag nära lärare, skolledning och övriga i elevhälsa. Under de senaste åren har jag arbetat med att utveckla och att implementera olika stödstrukturer bland annat i form av olika stödmallar. Jag lägger också ett stort fokus på vårt närvarofrämjande arbete. En annan viktig del i mitt arbete är att se till att de elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd också får det.

De områden som jag arbetar mycket med och kan svara på frågor om:

 • Ledning och stimulans, att skapa en tillgänglig utbildning.
 • Tydliggörande pedagogik, genom strategier, mallar och bildstöd
 • Närvarofrämjande arbete och problematisk skolfrånvaro
 • Extra anpassningar och särskilt stöd
 • De specialpedagogiska yrkesrollen (handleda, utreda, förebygga, skolutveckling, samverkan)
 • Elevhälsans arbete (samverkan mellan olika professioner, utveckling av elevhälsan).

Berätta lite mer om ditt webbinarium?
Under webbinariet kommer mitt fokus vara på hur vi kan skapa ökad delaktighet för alla elever genom goda stödstrukturer. Jag kommer att prata om hur vi kan leda och samtidigt stimulera bla genom olika former av stödstrukturer. Hur kan vi hjälpa eleverna att hitta goda strategier för sitt lärande? Mitt fokus kommer att vara på “Hur” vi kan arbeta och min förhoppning är att deltagarna kommer hitta något som de direkt kan använda i sitt arbete. Det tar upp frågor som:

 • Att skapa en tillgänglig utbildning
 • Att leda och samtidigt stimulera
 • Tydliggörande pedagogik
 • Formulera en gemensam bas i syfte att minska behovet av extra anpassningar
 • Strategier i lärandet
 • Självreglerat lärande
 • Stödstrukturer i form av tillgängliga mallar

Vem ska delta på ditt webbinarium?
Målgruppen är de som arbetar med lite äldre elever, högstadiet och uppåt. Webbinariet vänder sig sig till lärare, elevhälsa och skolledning – till alla som på olika nivåer arbetar för att öka tillgängligheten och elevers måluppfyllelse.

Lite kort om webbinariet
Kostnaden för att delta i webbinariet är 650 kr ex moms per deltagare. I kostnaden ingår stödmallar till ett värde av cirka 300 kr. Dessa får endast användas för privat bruk, för dig och dina elever. Mallarna får ej delas till exempelvis kollegor. Alla deltagare kommer även få en kortare lathund inför webbinariet.

Anmäl dig här!

Ladda ner Dianas checklista kostnadsfritt!