I samarbete med Stillin

stillin’ – verktyget för en bättre Elevhälsa

20 september, 2021

stillin’ producerar material med syftet att förebygga ohälsa och öka välmåendet bland elever i skolan, på både högstadiet och gymnasiet. Det handlar om korta övningar för att motverka både stress, ångest och oro som går att göra tillsammans i klassrummet.

– När jag gjort övningarna är det lättare att känna lugn och våga ta mig an dagen, säger Stella, elev på St Eriks Gymnasium.

Det material stillin’ producerar och erbjuder har sin grund i både yoga och mindfulness och har som mål att förbättra elevers välmående och hälsa. Utifrån den teknik både yoga och mindfulness använder samt aktuell forskning och samtal med elever och lärare har stillin’ skapat ett bibliotek med övningar som engagerar kropp, sinne och andning.

Övningarna är enkla och effektiva. Det räcker att utföra stillin’s övningar under fem till tio minuter per skoldag för att eleverna ska kunna andas ut, återfå fokus och lättare ta in nya kunskaper. Över tid visar flera studier där man implementerar yoga och mindfulness i skolan att elever upplever mindre stress, oro och ångest. Läs mer om studier HÄR!

– Ökningen av psykisk ohälsa bland unga och forskning om inlärning visar hjärnans behov av återhämtning. Några minuters Stillin’ borde ingå under varje lektionspass, säger Charlotte Malik Strååt, rektor på Consensum Gymnasium Sollentuna.

Det finns flera sätt att använda övningarna under skoldagen. Det går att göra dem med eleverna både i början av en lektion eller i slutet av den. Det kan vara för att skapa koncentration och fokus i början av en lektion, men också för att få ett lugnt avslut för att eleverna ska kunna gå vidare och känna sig närvarande under nästa lektion. Just nu utvecklar stillin’ fler former av ämnesintegrerade övningar som kan utföras i direkt koppling till specifika skolämnen.

stillin används med fördel av elevhälsan både i grupper och i enskilda samtal. Ofta är det personal inom elevhälsan med uppdrag att arbeta hälsofrämjande som är initiativtagare till stillin’.

Det är lätt att få tillgång till stillin’s övningar vilket görs genom att skriva upp sig för en användarlicens. Ju fler personal på en skola som anmäler sig desto mer förmånligt blir det också för skolan.


Om ni vill komma i kontakt med stillin går det att mejla till hej@skolyoga.se och mer information och användarlicens går att hitta på stillin.se.