Blogg

Stödstrukturer genom ett metodiskt arbete med mallar

5 januari, 2021

Gymnasieskolans kursplaner ställer höga krav på elevernas analys- och reflektionsförmåga. Det är av stor vikt att kunna gå från del till helhet och att kunna visa på samband. Ni som följer min blogg vet att jag ofta skriver om olika stödstrukturer som tex analys- och skrivmallar. På min skola har vi ett antal analysmallar av en mer generell karaktär uppsatta i plastfickor i alla klassrum i syfte att göra mallarna lättillgängliga och till en naturlig del av vår undervisning (vill du läsa mer om det så kan du göra det HÄR).

Detta blogginlägg är ett första i en serie där jag kommer fördjupa mig i hur mina olika mallar kan användas.

Först ut är ANTECKNINGSMALLEN som bygger på Cornellsystemet. 

Cornellsystemet är ett system för anteckningar som utvecklades på 1940-talet av Walter Pauk, professor i utbildningsvetenskap vid Cornell University. Genom en tydlig struktur som uppmanar eleverna till reflektion ökar inlärningen. På den gymnasieskola där jag arbetar finns anteckningsmallen tillgängliga i alla klassrum.

Cornellsystemet innebär att man delar in pappret enligt följande:

Anteckningsmall enligt Cornellsystemet

I den vänstra kolumnen skrivs nyckelord. Nyckelord är ord som bär upp meningen i ett stycke eller en text, ett ord som sammanfattar det viktigaste budskapet. Under rubriken nyckelord kan även frågor, grundtankar, de viktigaste idéerna skrivas. Genom att ta ut nyckelord så reducera vi vår text genom att lyfta ut det allra viktigaste, det mest centrala.

I den högra kolumnen skrivs anteckningarna från föreläsningen (mallen kan också användas när eleverna letar fakta från tex böcker). Det kan tex handla om detaljer, viktiga årtal, definitioner, exempel, formler (tex inom matematik eller kemi) eller bilder.

Längst ner på sidan finns utrymme att skriva en kort sammanfattning, det kan tex handla om att kortfattat formulera vad man lärt sig från tex föreläsningen.

Exempel på vad som kan skrivas under respektive rubrik

Anteckningsmallen är ett exempel på en stödstruktur och när det gäller arbetet med att bygga goda stödstrukturer så behöver det finnas en progression. Till en början behöver vi arbeta aktivt med att visa goda exempel på stödstrukturer, med målet att göra eleverna mer självständiga och förbereda dem inför fortsatta studier. Det finns en massa olika sätt att introducera anteckningsmallen till eleverna, tex skulle man kunna hjälpas åt att fylla i de olika kolumnerna, som lärare skulle du kunna ge eleverna några nyckelord på förhand för att sätta en ram eller så skulle man kunna (efter föresläsningen, när eleverna fyllt i sina anteckningar) avsätta tid för låta eleverna hitta sina nyckelord och sedan låta eleverna diskutera med varandra för att jämföra vilka nyckelord som det hittat.

Förmågan till reflektion ökar när vi antecknar för hand

Anteckningsmallen kan användas såväl när eleven antecknar för hand som med sin dator. Forskning visar dock att det finns många fördelar med att anteckna för hand. Professorn och handkirurgen Göran Lundborg menar att skriva för hand bland annat är bra för att utveckla reflektionsförmåga och att handskrivning ökar minnet då vi tvingas sålla. Att skriva anteckningar för hand och samtidigt lyssna på en föreläsning gör att vi automatisk sållar och formulerar den information som vi skriver vilket stärker minnet. I boken Skärmhjärnan lyfter författaren Anders Hansen en studie som visar på fördelarna att anteckna för hand. I studien jämförde de studenter som fört anteckningar för hand med studenter som fört anteckningar på datorn. Det visade sig att studenterna som skrivit för hand kom ihåg mer, eftersom de bearbetat sina anteckningar på ett annat sätt. De som skrev på dator skrev snabbare, vilket medförde att studenterna i denna grupp skrev rakt av vad föreläsaren sagt.

För att komma ihåg det som vi lärt oss är repetition av stor vikt. Ebbinghaus glömskekurva visar att vi glömmer det mesta av det vi lärt oss inom bara några dagar om vi inte repeterar. Med repetition fräschas vårt minne upp och resulterar i att glömskekurvan inte sluttar lika brant. Ett sätt att träna våra elever i repetition är att använda anteckningsmallen. Mallen i sig bidrar till en bra sammanställning som kan användas vi repetition inför tex ett prov. Men redan när eleverna ska skriva sin sammanfattning repeterar de genom att de på själva formulerar vad de lärt sig.

 Genom anteckningsmallen läggs grunden till att utveckla en god studieteknik. 

Anteckningmallen finns nu tillgänglig via Mitt material


/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.