I samarbete med Rädda Barnen

Stopp! Min kropp! – skolmaterial

31 augusti, 2021

Stopp! Min kropp! – skolmaterial vänder sig till barn mellan 7 och 9 år och är ett konkret verktyg att använda för dig inom Elevhälsan i samtal med barn om känslor, kroppen och gränser. Materialet är lärorikt och spännande för barnen – och enkelt att använda för dig som vuxen på skolan.

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Skolmaterialet för årskurs 1-3 består av sex korta filmer med olika teman samt tillhörande arbetsmaterial i form av faktablad, arbetsblad och frågekort. Materialen har tagits fram av socionomer och psykologer på Rädda Barnen tillsammans med referensgrupper av lärare som arbetar i skolan, och ska vara användbart och tydligt för skolpersonal och samtidigt lärorikt och spännande för barnen. Det är enkelt och pedagogiskt och ska kunna användas direkt av skolpersonal.

  1. Lätta och jobbiga känslor: Syftet med temat är att beskriva och berätta om känslolivet. Att vi kan känna olika känslor samtidigt och att de kan ändras snabbt. Till exempel att något först kan kännas pirrigt och bra, men efter en stund jobbigt och äckligt.
  2. Min alldeles egna kropp: Ett tema som stärker barnens upplevelse av att bestämma över sin egen kropp. De får lära sig att sätta namn på sina privata kroppsdelar och en ökad förståelse för vad som är okej och inte okej.
  3. Stopp! Min kropp!: Barn som lär sig lyssna på andras signaler lär sig också att lyssna på sina egna känslor och att sätta gränser för sig själv. Temat belyser vikten av att förstå gränser och integritet – både egen och andras. Innebörden av begreppet samtycke förklaras.
  4. Det här är förbjudet: Temat berör uttrycket sexuella övergrepp och vad det betyder. Att det är fel och olagligt, att det aldrig är barnets fel och att vuxna finns för att skydda och hjälpa dem.
  5. Bra och dåliga hemligheter: Temat lyfter bra och dåliga hemligheter och att barn alltid får berätta om dåliga hemligheter för vuxna – även om de lovat att inte säga något. I materialet finns även förslag på vilka barnen kan vända sig till vid behov.
  6. Trygg på nätet: Nätet är en stor del av barns vardag. I detta tema får barnen information om saker som kan hända kopplat till kroppen och gränser på nätet samt hur de kan hantera detta. Vikten av att våga ta hjälp av en vuxen om något obehagligt händer betonas.

”Vi tycker att det är viktigt att arbeta med Stopp min kropp i skolan för att det är en verksamhet som möter alla barn. Barn har rätt att få kunskap om och strategier kring detta tema för att kunna hantera det i livsperspektiv.”

Evelina Platin och Emma Gustavsson, skolkuratorer vid centrala barn- och elevhälsan i Sundbyberg som också driver podden ”Mer än bara prat – SkolkuratorPodden!”

Ta del av kunskap, verktyg och fördjupning på Stopp! Min kropp!-veckan

Den 20-24 september satsar vi extra på temat. Under Stopp! Min kropp!-veckan kan ni ta del av bland annat barnsändningar med Yankho från Bolibompa att titta på i skolan. Vi har även digitala seminarier för vuxna på olika teman och samtal med experter och yrkesverksamma.

Anmäl intresse och delta helt kostnadsfritt!