Aktuellt I samarbete med Generation Pep

Sverige ska må bättre – en utbildning om barns och ungas hälsa

11 mars, 2024

För att öka kunskapen om sambandet mellan fysisk aktivitet respektive hälsosam mat och barns och ungas hälsa har Generation Pep tagit fram en kostnadsfri webbutbildning om hälsosamma levnadsvanor för barn och unga. Fokus ligger på barns och ungas hälsa kopplat till fysisk aktivitet, hälsosam mat och beteendeförändringar.

Utbildningen riktar sig till dig som möter barn i din vardag, exempelvis som skolsköterska, lärare eller fritidsledare – men också till dig som vill lära dig mer om hälsosamma vanor för barn och beteendeförändring. 

  • Vi vill ge alla vuxna i Sverige förutsättningar att vara vägvisare. Oavsett om du möter barn i ditt arbete eller är en familjemedlem så ska du ha möjligheten att ta del av den kunskap som finns – helt kostnadsfritt, säger Carolina Klüft, verksamhetschef på Generation Pep. 

Idag är det få barn och ungdomar som rör sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om 60 minuters fysisk aktivitet per dag eller äter enligt Livsmedelverkets rekommendationer kopplat till grönsaker, frukt och fisk. Pep-rapporten 2024 visat att endast 2 av 10 barn rör på sig tillräckligt och att knappt 1 av 10 barn når kostråden. 

Att äta hälsosamt och att röra på sig varje dag har positiv inverkan på hur vi mår, och de vanor vi får som barn behåller vi ofta upp i vuxen ålder. En viktig arena som möter alla barn är skolan, där elevhälsan har en viktig roll i det hälsofrämjande arbetet. Men även andra miljöer där barn och ungdomar vistas är betydelsefulla. 

  • Vi vet att alla kan göra skillnad, men ansvaret hamnar ofta på några enskilda instanser. Den här utbildningen är tänkt att fungera som en basnivå för alla, oavsett vad ditt dagliga arbete är. Vi hoppas att många väljer att gå utbildningen, och uppmuntrar kollegor och medarbetare att gå den. 

Utbildningen är faktagranskad av forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet.   

Verktyg | Webbutbildning – Generation Pep

Ny webbutbildning i höst för barn och ungdomar

I höst lanserar Generation Pep en webbutbildning som riktar sig direkt till barn och ungdomar och syftar till att öka kunskapen om vad de behöver under ett dygn för att må bra. Utbildningen kommer ha ett helhetsperspektiv på hälsa och kommer att belysa delarna rörelse, mat, sömn, stillasittande skärmtid och egentid/tillsammanstid. Utbildningen är tänkt att genomföras på skoltid, och kommer knyta an till läroplanen och ha en lärarhandledning kopplat till sig. Det kommer vara två olika versioner av webbutbildningen; en till mellanstadiet och en till högstadiet.

Läs mer om våra verktyg här: Verktyg & råd – Generation Pep

Artikel i samarbete med Generation Pep