Aktuellt

Tips på läsning – En rik verktygslåda för elever och lärare

20 oktober, 2022

Genom att förse gymnasieelever med en verktygslåda fylld av olika studiestrategier ökar vi den självständighet som krävs för att klara gymnasiet, och för att eleverna ska förberedas för fortsatta studier på högskolan. Om elever ska utveckla goda studiestrategier behöver de få träning och boken Studiestrategier i gymnasiet ger dig som lärare verktyg för hur du kan komma igång med arbetet.

Om författarna:

Boken Studiestrategier i gymnasiet är skriven av Diana Storvik och Heidi Wåxberg som båda är specialpedagoger och gymnasielärare. Heidi arbetar som samordnare för pedagogiskt stöd på Chalmers tekniska högskola i Göteborg, och Diana som specialpedagog på Jensen gymnasium i Göteborg. Diana driver även bloggen Specialpedagog på gymnasiet och är en av experterna här på Elevhälsan.

Varför valde ni att skriva boken och om just detta ämne?

Vi skrev boken för att vi ville lyfta hur viktigt det är att rusta gymnasieelever med goda studiestrategier för att de ska klara gymnasiet, men också för att underlätta övergången mellan gymnasiet och högskolan. Studiestrategier är något som alla elever har stor nytta av, men för elever som är i behov av stöd kan det vara helt avgörande för huruvida de ska lyckas få en gymnasieexamen, och därmed en biljett till högskolestudier.

Vi ville också visa på de skillnader som finns i hur stödet är utformat i gymnasiet och på högskolan. En högst aktuell fråga eftersom antalet studenter som ansöker om pedagogiskt stöd på högskolan ökar för varje år. En del studenter kommer till högskolan med en förväntan om att få ett liknande stöd som de haft på gymnasiet. Men har de inte med sig studiestrategier för att exempelvis planera eller för hur de använder digitala hjälpmedel kan övergången mellan gymnasiet och högskolan bli utmanande. Det resulterar ofta i att studenten redan från start halkar efter och då kan det få konsekvenser för exempelvis studiestödet. Det blir en ond spiral helt enkelt, som inte sällan mynnar ut i dåligt mående och stress.

Vad tar boken upp och hur kan jag använda den i min undervisning?

Vi har försökt skriva den bok som vi önskat att vi själva haft när vi, för snart tjugo år sedan, klev in klassrummet som nyexaminerade gymnasielärare. Boken varvas mellan teori och praktik, och är tänkt att användas i undervisningen. En central del är bokens praktiska del, som handlar om hur du som lärare kan arbeta med studiestrategier direkt i klassrummet. Här lyfter vi en rad olika studiestrategier och till de olika studiestrategier finns förslag på övningar som är lätta att komma i gång med. Tanken är att boken även ska kunna användas som utgångspunkt för kollegialt lärande, som ett underlag för pedagogiska samtal kring hur arbetet med studiestrategier kan genomföras.

Vem vänder sig boken till?

Boken vänder sig till alla som arbetar inom gymnasieskolan: lärare, specialpedagoger, speciallärare, studie- och yrkesvägledare, elevhälsopersonal och skolledare med flera. Vi tror även lärare för yngre åldrar kan ha stor användning av den. Ju tidigare elever utvecklar goda studiestrategier, desto bättre rustade blir de både inför gymnasie- och högskolestudier.

Diana, du  håller ju ett webbinarium tillsammans med oss den 24 november, vad kommer det att ta upp?

Webbinariet handlar om hur vi kan arbeta för att elever ska utveckla studiestrategier genom att bygga goda stödstrukturer, som vi i takt med att de tillägnar sig kunskaper kan montera ner. Jag kommer att visa på konkreta exempel och ett stort fokus läggs just på hur:et. Under webbinarier kommer jag även att lyfta hur vi kan använda kollegialt lärande i arbetet  med studiestrategier och bland annat visa hur vi på min skola arbetar med boken. Målgruppen för webbinariet är lärare, skolledare och elevhälsans personal på högstadiet, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.  

Läs mer om webbinariet här!

Berättat för redaktionen