Aktuellt

Umeå Universitet tar fram app för återkommande smärtproblematik

6 december, 2023

Aikaterini Giannakopoulou arbetar som doktorand på Umeå Universitet,  på avdelningen Omvårdnad  (Nursing Sciences). Hon är legitimerad barnmorska sedan 2002 och bor I Boden, Norrbotten med sin man och sina två barn.  Jag fick möjligheten att fråga Aikaterini några frågor kring hennes doktorandprojekt på Umeå universitet. Projektets titel är “Digitalt hälsostöd i skolan – personcentrerad interventionsstudie för att främja skolnärvaro bland tonåringar med återkommande smärtproblem”. 

Berätta om projektet

Vi kommer att använda en evidensbaserad mobil hälsoapplikation som tidigare har varit en del av en forskningsstudie inom barncancervård. Den har fungerat som en kommunikationskanal mellan sjuksköterska och barn i olika åldrar. Nu vill vi utveckla och testa det inom elevhälsan för att forska fram en digital form av kommunikation mellan skolsköterskor och ungdomar som kan främja deras skolnärvaro samt hjälpa dem förstå deras smärtproblematik bättre. 

 Mobilapplikationen heter PicPecc (Pictorial support in person-centered care for children) och har redan använts i flera studier om barns hälso- och sjukvård, cancer, tand- och barnkirurgisk vård runt om i världen. Den stöder barnets rätt att kommunicera och aktivt delta i beslut om sin hälsa och behandling. Det är ett digitalt verktyg som använder text, bilder och ljud. Den är utformad för att ge användaren en plattform för att självrapportera och skanna olika variabler, samt kommunicera med vårdgivare och kliniker.

Det är en interventionsstudie där skolsköterskor som arbetar med barn i högstadiet från hela Sverige kommer att delta. De kommer att identifiera en tonåring med återkommande smärta och hög skolfrånvaro. De senaste svenska studierna visar att 26% av eleverna med skolfrånvaro har smärtproblematik. Vilket jag anser är en stor grupp. I den första delstudien vill vi träffa 10 skolsköterskor och de ska välja en tonåring från högstadiet som har smärtrelaterad skolfrånvaro. De kommer testa PicPecc i en månad och efter det kommer vi att träffas online för att intervjua dem och prata om deras erfarenhet att jobba med PicPecc. Deras åsikter kommer att hjälpa oss utveckla PicPecc och använda det i vår interventionsstudie med ca 170 tonåringar och 35 skolsköterskor. Skolorna kommer att delas i två grupper och alla kommer att testa PicPecc i olika perioder. Vi kommer intervjua tonåringarna i fokusgrupper och skolsköterskorna med individuella intervjuer för att prata om deras erfarenhet och lära oss mer om hur har PicPecc påverkat respektive grupper på deras skolsituation eller arbetssätt. Alla deltagare kommer ytterligare fylla i olika frågeformulär och vi planerar att analysera den självrapporterade data från hälsoapplikationen. I den aktuella studien, förutom skolfrånvaro och smärta kommer vi också titta på sömnmönstret och dagligt psykiskt mående.

Hur har din yrkesbakgrund sett ut?

Jag flyttade till Sverige från Grekland 2016 för att arbeta som förlossningsbarnmorska på Sunderby sjukhus i Luleå. Jag har arbetat som privat barnmorska sedan 2002 vilket betyder att jag har följt familjer under graviditet, förlossning och efteråt. Jag ägde ett eget företag med yoga och meditationskurser från 2002-2016 i Aten med bland annat psykoprofylaxkurser. Jag har arbetat med yoga, avslappning, mindfulness och självkännedomsträffar för olika grupper. En av de grupperna som vann mitt intresse var ungdomar. När jag började arbeta i Sverige, fick jag veta att det finns ungdomsmottagningar och efter ett par år på förlossningsverksamheten fick jag jobb i primärvården på ungdomsmottagningen. Där fick jag möjligheten att arbeta med kvinnohälsa, gravidyoga och ungdomshälsa igen. Jag tog en magisterexamen i Magisterprogram i global sexuell och reproduktiv hälsa från Högskolan Dalarna och då bestämde jag mig för att komma in i forskningsvärlden. 

Hur blev det just detta doktorandprojekt? 

Som barnmorska arbetas det med smärta på många olika sätt och med olika människor. Jag har alltid varit intresserad av både smärta och smärthantering. Hur vi kan ta reda på mer om smärtfysiologi, kroppskännedom, mindfulness samt hjärnkapaciteten är centrala funktioner till smärtutbildning och jag tycker att det är en fascinerande värld. När jag läste om projektet i Umeå ville jag såklart delta i det. Det är så viktigt för mig att få chansen att arbeta med alla kloka ungdomar och ge dem en chans att vara delaktiga i deras hälsoutveckling. Jag vill ge dem en röst och visa att vi tar dem på allvar. Sen har jag stor respekt för elevhälsans uppdrag, vilket är ett uppdrag som knappt finns i resten av världen och det är så värdefullt för folkhälsan och samhället. Jag tycker också att det är mycket intressant att höra skolsköterskornas röster och se dem skapa med mig för att forskare ska ha möjlighet att komma fram till någonting nytt för att kunna göra skillnad.

I nuläget rekryterar vi deltagare och jag ser fram emot att börja arbeta mer aktivt med projektet. Jag är nyfiken att se hur den här resan kommer att utvecklas och hur vi tillsammans kan skapa någonting nytt som kommer att bidra till elevhälsan och ungdomshälsan.

Om ni vill vara med i studien, hör av er till Aikaterini på aikaterini.giannakopoulou@umu.se.

Artikel skriven av Emmy Ottosson, Elevhälsan.se