Blogg

Under klasskonferensen formuleras en gemensam bas i syfte att öka delaktigheten

12 november, 2019

För några veckor sedan skrev jag ett uppmärksammat blogginlägg om hur vi kan arbeta med stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar. Inlägget hittar du här: Stödjande strukturer som ökar delaktigheten och minskar behovet av extra anpassningar. Blogginlägget uppmärksammades också av Tidningen Skolvärlden. I detta inlägg kommer jag fortsätta i samma spår och lyfta hur vi kan arbeta för att få en bild av vad gruppen/klassen behöver.

I mitt arbete som specialpedagog på gymnasiet arbetar jag med att vägleda och stötta lärarna i hur vi kan arbeta med ledning och stimulans, hur vi kan hitta anpassningar på gruppnivå och därmed minska behovet av extra anpassningar på individnivå. Det bygger på tänket att det som kan vara avgörande för om huruvida en elev kan nå målen också är till stor hjälp för alla elever. Om vi analyserar vilka behov som finns i en undervisningsgrupp, får vi en bild av vad gruppen behöver – en gemensam bas att utgå ifrån. Arbetar vi utifrån en gemensam bas, når vi många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Extra anpassningar på individnivå kommer att finnas kvar, men antalet elever som riskerar att inte nå målen och som därmed är i behov av extra anpassningar kommer bli färre, eftersom tillgängligheten ökar.

Hur vet vi vad en grupp behöver? Hur kan vi tänka när vi försöker hitta en gemensam bas? På min skolan träffar jag alla undervisande lärare kring en klass under våra klasskonferenser som leds av mig som specialpedagog och skolans kurator. Varje klasskonferens är 60 minuter och består av tre delar: Grupp, Individ och Att formulera en handlingsplan för gruppen. Klasskonferensen utgår från följande agenda:

  1. Grupp: Beskrivning av gruppen utifrån frisk- och riskfaktorer.
  2. Individ: Uppmärksamma elevers anpassningar och behov.
  3. Formulera en handlingsplan för gruppen. Planerar HUR vi ska arbeta med gruppen utifrån en gemensam bas.

Klasskonferens är 60 minuter och består av tre delar: Grupp, individ och att formulera en handlingsplan

Vi börjar alla klasskonferenser med att titta på gruppen som helhet i syfte att beskriva gruppens frisk-/ framgångsfaktorer och riskfaktorer/ svårigheter. Vi arbetar med rundor för att alla ska komma till tals och vi börjar alltid med friskfaktorer. Blir vi medvetna om vad som fungerar väl i gruppen blir det också lättare att arbeta med gruppens riskfaktorerna. Efter att vi tittat på gruppen lyfter vi de individer som vi behöver uppmärksamma utifrån behov och anpassningar.

När vi lyft grupp och individ går vi vidare till analys i syftet att komma fram till vad gruppen behöver. Tillsammans formulera vi en handlingsplan där vi bestämmer hur vi ska arbeta med gruppen. Handlingsplanen bygger på vår analys utifrån friskfaktorer och riskfaktorer. Vi tittar också på vilka former av extra anpassningar som finns i klassen och funderar över vad vi kan göra för alla elever med målsättningen att de allra flesta elever ska få sina behov tillgodosedda genom ledning och stimulans.

Under klasskonferensen är fokus på gruppen. Är fokus på grupp minskar risken att vi hanterar elever som individproblem. Vi ser att problem uppstår i lärmiljön. Att lyfta blicken och flytta fokus från individ till grupp, från det som inte fungerar till det som fungerar, är en viktig uppgift som elevhälsan har. Alla som arbetar inom skolan behöver arbeta utifrån ett salutogent perspektiv och elevhälsans professioner har ett ansvar att se till att perspektivet efterlevs.

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………………………………

Tips: Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

För att få direkta uppdateringar gilla Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet 👍 https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Kontonamn på Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ 😀)