Blogg

Ung Livsstil på SKL:s webb-TV

22 september, 2014

Psynk-projektet som är en del av SKL (Sveriges kommuner och landsting) webb-sänder sitt stormöte i morgon tisdagen den 23/9. Det är en heldag med föreläsningar om bra webb-info för unga. Här kommer man att presentera bra exempel samt låta ungdomar utvärdera och komma med synpunkter. Ung Livsstil har fått förmånen att presentera den nya digitala plattformen för barn och ungas livsstil. Andra som är med och presenterar sina siter äre Barnombudsmannen och UMO.se. Man kan följa sändningen direkt eller se den i efterhand då den lagts i webb-biblioteket.