I samarbete med Prata om alkohol

Ökat intresse för fest bland unga under pandemin – expertens råd om det svåra samtalet med unga

7 december, 2021

En ny undersökning som genomfördes under pandemin (hösten 2021) av Ungdomsbarometern och Prata om Alkohol visar på ökat intresse för fest bland unga. Snart är det Lucia och lovtider. Experten Anna Nygren ger tips på vad vuxna bör tänka på inför det viktiga samtalet med unga.

Fler unga vill festa och fest är ofta förknippat med alkohol
Ungdomars alkoholkonsumtion har sedan en tid tillbaka legat på rekordlåga nivåer*. Under coronapandemin har Prata om Alkohol med hjälp av Ungdomsbarometern följt upp förra årets undersökning om ungas alkoholvanor. Jämfört med 2020 års resultat ser vi en fördubbling av andelen unga i åldrarna 15–19 år som druckit alkohol på veckobasis (11% hösten 2020, 23% hösten 2021).

Majoriteten (58%) av 15–24-åringar tycker att fest är lika med alkohol. Under det senaste halvåret har 3 av 4 unga i samma åldrar festat i någon utsträckning. Bland de som inte festat den senaste tiden är det betydligt fler (59% jmf. 22% totalt) som uppgett att de heller inte druckit alkohol. Samtidigt ser vi också att 4 av 10 unga tror att de kommer festa mer den närmaste tiden, vilket kan påverka hur ofta unga dricker framgent.

Tabubelägg inte frågan om alkohol, utan prata, prata och prata – om grupptryck och konsekvenser för att hjälpa unga att fatta klokare beslut. Gör det hemma, i skolan, i föreningen och föräldrar sinsemellan. Det är den enskilt viktigaste saken vi kan göra för att påverka våra ungdomar till bra val i livet, säger Anna Nygren, expert på livsstilsfrågor för unga från Prata om Alkohol.

Samtidigt väljer många unga att dricka alkoholfritt
Undersökningen visar samtidigt att tre av fyra (75%) unga dricker alkoholfritt vid tillfällen då andra dricker alkohol, nära hälften (44%) gör det regelbundet. En klar majoritet (60 %) känner sig också bekväma med att visa att de dricker alkoholfritt vid dessa tillfällen. Unga väljer alkoholfritt av flera anledningar, men det vanligaste är att man inte vill bli full och att det är viktigt att behålla kontrollen.

Läs mer om undersökningen!

Ta del av Anna Nygrens tips inför viktiga samtal med unga. Anna är expert på livsstilsfrågor för unga.

Har du någon gång funderat på hur du ska nå fram till din tonåring för att prata om viktiga frågor? Unga har behov av att prata om svåra frågor som stress, alkohol och nedstämdhet. Unga tycker att det är bra att vuxna/anhöriga bryr sig, ställer frågor och initierar samtal – men det gör inte situationen enklare. 

• Visa intresse och ställ gärna följdfrågor men var samtidigt inte för nyfiken. Barn och unga anförtror sig hellre åt dem som lyssnar och är intresserade. 

• Ta initiativ till samtal även om tonåringens intresse verkar svalt. 

• Se till att det finns gott om tid för samtalet för att inte behöva avbryta mitt i. Ett bra tillfälle för samtal kan vara i bilen eller under en promenad. 

• Försök att vara utvilad och mätt när ni har viktiga samtal. Är ni trötta eller hungriga blir det svårare att hålla fokus och humör uppe. 

• Bli inte arg! Det kan vara svårt i stunden om tonåringens känslor tagit över men räkna till 10 och ta några djupa andetag. Om du kan behålla lugnet ökar chansen att din tonåring berättar saker för dig nästa gång. Det skapar goda förutsättningar för givande samtal framöver. Det tar år att bygga upp tillit men det är aldrig för sent att börja.

Kontakt
Prata om Alkohol, Anna Nygren
Telefon: 070-820 89 99
E-post: info@prataomalkohol.se

Om Prata om Alkohol
Prata Om Alkohol startades 2006 och metoden som är vetenskapligt utvärderad bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, grupptryck och att lära sig att säga nej till alkohol.

Prata Om Alkohol drivs sedan starten av företaget Kunskapskraft & Media med medel från branschföreningarna Sprit & Vinleverantörsföreningen (SVL) och Sveriges Bryggerier. SVL och Sveriges Bryggerier arbetar aktivt med ett stort antal branschgemensamma frågor i Sverige. Ett av dessa områden är att motverka att unga konsumerar alkohol. Andra områden som branschen också arbetar för att motverka alkoholkonsumtion i är graviditet och trafik.

*CANs drogvaneundersökning bland skolelever 2020