Blogg

Ungas sömnprobelm har nått epidemiska nivåer

24 september, 2014

Drygt 20 000 högstadie- och gymnasieelever har deltagit i en studie gjord vid Uppsala universitet. Där har man tittat på sömnbrist i relation till skolresultat. Studien som publicerats i Sleep Medicine visar ett samband mellan både sömnstörningar och sömnbrist och icke godkända betyg i ett eller flera ämnen.

Sömnforskare Christian Benedict säger: Liknande resultat har setts i flera andra studier och tyder på att sömnproblem bland ungdomar har nått epidemiska nivåer i vårt moderna samhälle.

Om ungas sömnproblem och sömnbrist enligt forskningen nått epidemiska nivåer behöver vi göra stora insatser för att komma tillrätta med problemen. Vi behöver lära barn och unga hur mycket sömn de behöver, varför de behöver den och vad som händer när man inte får den. Det är få elever som förstår att deras betyg i allra högsta grad hänger ihop med sömnen. Vi behöver jobba förebyggande för att dagens barn inte ska bli sömnlösa ungdomar. Vi behöver få med föräldrarna på tåget. De behöver hjälpa sina barn att sätta upp regler och rutiner medan vi från skolans håll förmedlar kunskapen och låter eleverna få tid och möjlighet att resonera och reflektera kring livsstilsfrågor, både allmänt och individuellt. De övergripande målen i skolan om att eleverna ska ha fått kunskap om den egna livsstilens betydelse för hälsan och se till att de har kunskap om och förutsättningar för en god hälsa måste levas upp till. Om vi nu står inför ett samhällsproblem bör också resurser sättas in för detta arbete. Det är nog dags att våra politiker vaknar och ser till att skolorna får de resurser som krävs för att kunna komma tillrätta med denna epidemi.

Läs mer om sömn och skolawww.unglivsstil.se. Vill du läsa studien hittar du den här.