I samarbete med Polismuseet

Upptäck droganvändning tidigt – ett material från polisen

11 oktober, 2022

I utbildningsmaterialet får du som vårdnadshavare, lärare eller elevhälsopersonal användbar kunskap om hur du kan se och tolka tecken på droganvändning hos barn och unga, så tidigt som möjligt. Du får även tips om hur du kan förebygga droganvändning och vad du som vuxen kan göra om du är orolig för dina eller andras barn.

Föräldraskolan om droger är framtaget av polisen Matias som har arbetat länge med att träffa barn och unga. Han började kommunicera till föräldrar på sociala medier eftersom han ansåg att många inte hade tillräckligt med kunskap om de droger som är vanliga bland unga. Syftet med Föräldraskolan om droger är att rusta vuxenvärlden med användbar kunskap om narkotika för att få bättre redskap att förebygga och upptäcka droganvändning. 

Kapitel 1 – Upptäck missbruk hos ditt barn: Här kan du få information om vanliga tillbehör och tecken på droganvändning.

Kapitel 2 – Olika typer av droger: I detta kapitel listas vanliga droger bland unga och dess symtom, vad vuxna ska vara uppmärksamma på och slangbegrepp. Du får även lära dig ungefär hur mycket droger kan kosta.

Kapitel 3 – Konsekvenser av droganvändning: I kapitlet står det kort om vilka konsekvenser droger kan ha, tips till vuxna och vad polisen gör om de påträffar en ungdom som tagit narkotika.

Föräldraskolan om droger används av poliser när de möter elever i skolor, men kan även användas förebyggande av lärare och elevhälsopersonal i möte med vårdnadshavare på föräldramöten eller i utskick.

Materialet finns tillgängligt på svenska, engelska, arabiska och somaliska.

Läs mer på ”Föräldraskolan om droger

Olika typer av rökdon för cannabis

Artiklen är framtagen i samarbete med Polismuseet