Till Aktuellt

18 januari, 2022

Utbilda dig i SEXIT-metoden och delta i ett nytt forskningsprojekt!

SEXIT är en metod för samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld och som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/ eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Inledningsvis utarbetades SEXIT för personal på ungdomsmottagningar för att sedan breddas till att även användas i hälsosamtalen på skolor, både i grundskolan och på gymnasiet. Vi har i nuläget utbildat cirka 200 elevhälsopersonal, framförallt skolsköterskor, från olika skolor i Sverige.

SEXIT-metoden består av en heldags förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Utbildningen är för närvarande kostnadsfri eftersom vi söker skolor som är intresserade av att ingå i ett större forskningsprojekt som studerar användningen av SEXIT i hälsosamtalen, i samarbete med Psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet.

Nästa SEXIT-utbildning för elevhälsopersonal sker digitalt den 27 april 2022.

Anmälan sker genom Västra Götalandsregionens (VGR) lärportal:
https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=1925

Om man inte är anställd i VGR behöver ett konto skapas. Gå in på länken ovan, klicka ”Logga in” och sedan på ”Skapa konto” för anmälan.

Övrig info
Läs mer på www.srhr.se/sexit 
Kontakta oss gärna vid frågor sofia.hammarstrom@vgregion.se