Aktuellt

Utbilda dig i SEXIT-metoden och delta i ett nytt forskningsprojekt!

18 januari, 2022

SEXIT är en metod för samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld och som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/ eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Inledningsvis utarbetades SEXIT för personal på ungdomsmottagningar för att sedan breddas till att även användas i hälsosamtalen på skolor, både i grundskolan och på gymnasiet. Vi har i nuläget utbildat cirka 200 elevhälsopersonal, framförallt skolsköterskor, från olika skolor i Sverige.

SEXIT-metoden består av en heldags förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Utbildningen är för närvarande kostnadsfri eftersom vi söker skolor som är intresserade av att ingå i ett större forskningsprojekt som studerar användningen av SEXIT i hälsosamtalen, i samarbete med Psykologiska institutionen på Göteborgs Universitet.

Nästa SEXIT-utbildning för elevhälsopersonal sker digitalt den 27 april 2022.

Anmälan sker genom Västra Götalandsregionens (VGR) lärportal:
https://larportalen.vgregion.se/course/view.php?id=1925

Om man inte är anställd i VGR behöver ett konto skapas. Gå in på länken ovan, klicka ”Logga in” och sedan på ”Skapa konto” för anmälan.

Övrig info
Läs mer på www.srhr.se/sexit 
Kontakta oss gärna vid frågor sofia.hammarstrom@vgregion.se