Aktuellt

#vägraskuld – för att förändra förutsättningarna för unga anhöriga

6 oktober, 2021

Studieförbundet Vuxenskolan Västra Götaland driver i samarbete med Arvsfonden projektet #vägraskuld för att förändra förutsättningarna för unga anhöriga

Inte ens doften av fuktig asfalt skulle kunna få mig att känna något nu är namnet på den föreställning Lina Persson skrev tillsammans med sin storasyster Susanna, som lever med bipolär sjukdom, med syftet att lyfta anhörigproblematiken i samhället. I och med arbetet med föreställningen började en projektidé ta sin form, som nu förverkligas genom #vägraskuld.

Så många som upp till 50 % av alla skolungdomar beräknas idag vara anhöriga på ett eller annat sätt och forskningen visar tydliga siffror på vad detta får för konsekvenser för den enskilda individen men också samhället i stort. Detta vill projekt #vägraskuld ändra på. Genom projektet ska dessa ungdomar få verktyg att hantera sitt anhörigskap, ge sin egen berättelse den plats och det värde den förtjänar men framför allt ge dem rätt till det lagstadgade anhörigstöd som varje kommun ska erbjuda men som idag tolkas fritt och oftast vänder sig till anhöriga över 18 år.

Målet är att besöka tio högstadieskolor inom Västra Götaland och med utgångspunkt i föreställningen genom workshops undersöka anhörigskap och kringliggande teman. Utifrån dessa workshops kommer sedan en metodbok och studiematerial tas fram, som kommer ligga till grund för hur samhället kan stötta denna grupp som idag står nästan helt utan stöd.

För mer info och kontakt:
Lina Persson – Projektledare
lina.persson@sv.se
070-758 75 21

Följ oss gärna på sociala medier #vägraskuld
Facebook – www.facebook.com/vagraskuld
Instagram – www.instagram.com/vagraskuld/