I samarbete med Stiftelsen Allmänna barnhuset

Varje barns rätt till utbildning och information ur ett folkhälsoperspektiv

18 februari, 2022

Barnrättsdagarna 24-25 maj 2022 i Karlstad

Barnrättsdagarna är en nationell mötesplats som vill uppmana och stödja olika verksamheter, myndigheter och organisationer att arbeta utifrån ett barnrättsperspektiv. Det innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra barnkonventionen. För personer som arbetar i verksamheter som berör barn är Barnrättsdagarna en konferens som erbjuder den senaste informationen, kunskapen och verktygen när det gäller barnrättsfrågor

TEMA: Varje barns rätt till utbildning och information – ur ett folkhälsoperspektiv

Enligt barnkonventionen ska barnets utbildning syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. Varje barn har även rätt till begriplig information samt att ha tillgång till information och material från olika nationella och internationella källor.

Barn i Sverige har det på många sätt bättre än barn i flera andra delar av världen. Men aktuella rapporter visar att många barn och unga mår dåligt av olika skäl och många far illa eller riskerar att fara illa. För att kunna tillgodogöra sig rätten till information och utbildning krävs att barnet i sin vardag har tillgång till stödstrukturer som är både rätt och bra. Skolan är en mycket viktig arena och framgång i skolan är en stark skyddsfaktor för alla barn. Det är dock många faktorer som kan påverka barns förmåga att ta till sig information och klara av sin skolgång. Det finns situationer och omständigheter som barnet inte kan påverka och där barnets rättigheter riskerar att kränkas, där omgivningen/samhället har brustit i att tillgodose barnets rättigheter. En del barn är utsatta för fysiska, psykiska eller sexuella övergrepp, andra kanske lever i en familj där det förekommer psykisk ohälsa eller missbruk.

På Barnrättsdagarna 2022 kommer vi titta på hur vi kan göra rätten till information och utbildning lika tillgänglig och åtkomlig för varje barn. Varje barn har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Hur ser vi till att alla barn, inklusive barn i socialt utsatta situationer, får denna möjlighet? Exempelvis att de kommer till skolan, att skolan upplevs begriplig, hanterbar och meningsfull, att de nås av informationskampanjer, att de förstår den information som berör dem etc. Målet är att alla barn ska befinna sig i skärningspunkten där rättigheterna information, delaktighet och utbildning möts.

Boka in 24-25 maj 2022 i din kalender redan nu!

VI SES PÅ BARNRÄTTSDAGARNA 2022!

Läs mer och anmäl dig: www.barnrattsdagarna.se
Se programmet: https://www.barnrattsdagarna.se/program-2022/

I samarbete med Stiftelsen Allmänna Barnhuset