Aktuellt

Växa och må bra – material för att öka ungas inflytande

16 juni, 2021

Psykisk ohälsa är ett växande problem bland barn och unga. För att må bra är det viktigt att ha inflytande, att känna sig delaktig och att kunna ha makten att påverka sin situation. Projektet Växa och må bra handlade om just det: att göra det möjligt för ungdomar att bidra med kunskap och att vara med och genomföra förbättringar.

Förbättringar tillsammans med ungdomar
Inom projektet utbildade och handledde NSPH verksamheter genom ett särskilt utbildningsprogram. Vi lärde ut metoder som konkret kan förbättra mötet med barn och unga och göra dem mer delaktiga. Vi samarbetade med verksamheter för barn och unga till exempel inom skolan, socialtjänsten och psykiatrin som ville arbeta aktivt tillsammans med oss i projektet för att öka barns och ungas inflytande och delaktighet. Ett ungdomsteam var med och tog fram informationsmaterial som riktas till så väl unga som vuxna.

Exempel på material
NÄR LIVET KUNDE VARIT BÄTTRE
En informationsbroschyr som kan vikas ut till en liten affisch. Den vänder sig till ungdomar i åldrarna 13-25 år med tips om hur man kan ta hand om sig för att må bra. Den uppmuntrar unga till att söka stöd och hjälp och att inte ge sig förrän de hittar bra vuxna som de kan tala med.

VÅGA VARA VUXEN (broschyr samt A3-affisch)
Åtta sidor lättsam läsning för dig som är vuxen och vill bli bättre på att tala med unga personer som har det jobbigt. Handfasta tips från ungdomar om hur du kan du bli en vuxen som bryr dig. Till föräldrar och andra vuxna som möter barn i olika åldrar i sin profession.

Här hittar du de båda materialen och annan relevant information!

FÖR DIG SOM ÄR UNG OCH SÖKER HJÄLP
De har också tagit fram en webbsida där de har samlat en rad kontaktuppgifter för unga som söker kontaktvägar för att få hjälp och stöd. Den förklarar också vilka former av stöd som samhället kan erbjuda den som mår dåligt och/eller befinner sig i en utsatt situation.

Här hittar du sidan med samlad info!

Detta är NSPH
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är ett samarbete mellan patient-, brukar- och anhörigorganisationer verksamma inom det psykiatriska området. Vi arbetar för att patienter, brukare och anhöriga ska bli mer delaktiga i vård och särskilt stöd samt få ett större inflytande över de beslut som fattas inom olika samhällsområden. Vi ser oss patienter, brukare och anhöriga som en oumbärlig resurs för ökad kunskap i samhället om psykisk ohälsa.