I samarbete med UR

Vi måste prata porr

11 maj, 2023

Porr finns oavsett om vi vill det eller inte men frågan är: Hur kan vi börja prata med unga om porr? UR har tagit sig an frågan och lanserat programserien “Allt om porr”. De har arbetat efter regeln att de berättar allt men visar inget. Med sju avsnitt som riktar sig till de unga och ett avsnitt till vuxna om hur man pratar med unga om porr har UR rett ut vissa begrepp och belyst vissa risker som kan finnas med porr samt förklarat en del av lagstiftningen som finns.

Jag har fått äran att intervjua Christina Friborg. Christina arbetar som pedagogisk redaktör för de program UR gör för högstadiet och gymnasiet. I arbetsuppgifterna ingår det omvärldsbevakning av utbildningsväsendet och skolfrågor. Christina kommer själv från skolvärlden och arbetade som lärare i många år.

Christina Friborg, pedagogisk redaktör UR

Hej Christina!

Hur kommer det sig att ni startade projektet Allt om porr?

UR arbetar alltid behovsstyrt, det vill säga att vi ser över vilka behov det finns i skolan bland elever, lärare eller föräldrar. Utifrån det skapar vi program, så det är inte att vi kommer på en cool idé utan allting startar med ett behov. Vi såg att det fanns ett stort behov av att prata om detta ämne och i och med LGR 22 kom det nya skrivningar om sex, samtycke och relationer. Det står också att eleverna ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Vi såg då att lärarna kände sig lite handfallna och därför startade vi projektet “Allt om porr”. 

Vi bestämde oss tidigt för att vi inte kan gå ut och säga vad som är bra och dåligt utan det ska vara något som ungdomarna vill lyssna på. Så vi ställde frågan till ungdomar på gymnasiet och högstadiet, vad vill du veta? Vad undrar du kring porr? Vi fick flera svar och utifrån de svaren kokade vi ner innehållet till ett antal frågor som experter, människor från branschen och en ungdomspanel fick svara på. Ungdomspanelen var över 18 år så något äldre än målgruppen. De fick resonera kring de frågor som experterna svarade på. 

Vilka var de vanligaste frågorna ni fick av ungdomarna om porr?

De vanligaste frågorna var: Hur vet jag att jag inte tittar på ett övergrepp? Hur går en porrfilmsinspelning egentligen till? Kan man verkligen bli så rik? Kan man bli porrskadad? De var väldigt nyfikna på information om hur allt egentligen gick till. Det var genomtänkta och seriösa frågor vi fick in vilket bevisar att det har hänt mycket om vilken typ av information om porr eleverna tar del av i sin vardag jämfört med för 10-15 år sedan.  

Varför behövs det pratas mer om porr?

För porr finns vare sig vi vill det eller inte i elevernas verklighet och vardag. Vi vet också utifrån undersökningar att elever och unga vill prata med vuxna om porr. De vill veta mer men väldigt få har faktiskt pratat med en vuxen om porr. Så dels finns behovet från elevernas sida men tanken är att ge läraren stöd för att sätta igång samtalet. Vi kan inte ersätta samtalet men vi kan sätta igång det. 

I avsnittet som riktar sig till vuxna säger Puma Swede som är en porrskådis att “Ni måste prata med era barn om porr!” 

Hur används materialet idag av personalen i skolorna?

Vi har inte hunnit få så mycket feedback på projektet än men det är ett tema som passar bra för ämnesövergripande undervisning. Däremot förstår vi att det är svårt att få till med planeringen så därför har vi gjort så att vissa program är mer SO-inriktade och vissa program är mer NO- inriktade osv. Rekommendationen i lärarhandledningen är förstås att involvera elevhälsan när det pratas om dessa saker. Vi vill ta in samtalet i vardagen, inte bara att det blir en temadag av det.  

Hur kan elevhälsan använda sig av materialet ni har tagit fram?

Vi tycker att det är jätteviktigt att elevhälsan på skolan vet om denna typ av material, framförallt sista avsnittet i serien som är till för vuxna. Där finns det råd och tips till vuxna som ska prata med unga om porr. Min dröm skulle vara att personal inom elevhälsan kan hålla internutbildningar och ta fram hur man kan arbeta på sin skola med detta ämne. 

Är det något mer du vill berätta om projektet?

Det är viktigt för oss att det inte ligger någon värdering i den information vi framför. Vi kan inte ta ställning i frågan men vi berättar om lagstiftning, värdegrund och normer. Vi har också fått massor med hjälp i projektet av en referensgrupp som är lärare som fått läsa alla manusutkast och resonerat med oss kring val av ord och innehåll, de har fått kika på grovklippningarna och läst lärarhandledningen. Vi har gått efter ledorden att vi berättar allt men visar ingenting så ingen behöver vara rädd för att det visas otäcka bilder. 

Länk till serien

I samarbete med UR. Intervju skriven av Emmy Ottosson