Blogg

Viktigt med goda stödstrukturer i det digitala klassrummet

10 januari, 2021

Nu är jullovet slut och skolorna drar igång. Gymnasieskolan avslutade höstterminen med fjärr- och distansstudier och det kommer att fortsätta åtminstone fram till 24/1. Inför vårterminen har även flera huvudmän beslutat om fjärr- och distansstudier för högstadieskolor. 

Att bedriva fjärr- och distansundervisning ställer höga krav på oss som arbetar inom skolan och det ställer höga krav på eleverna. Förra våren (när gymnasieskolan fick stänga) kunde vi se att närvaron ökade och många elever upplevde att de fick mycket mer gjort och att det blev lättare att fokusera. Men allt eftersom veckor blev till månader började allt fler elever må dåligt, känna sig stressade och många längtade tillbaka till skolan. Nu är vi tillbaka i det digitala klassrummet och vi vet inte för hur lång tid. För att säkerställa att alla våra elever får möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen på ett bra sätt behöver vi säkerställa att vi har goda stödstrukturer

Tydliggörande pedagogik blir viktigare än någonsin vid fjärr- och distansundervisning. Vi behöver var tydliga med VAD vi ska göra, HUR vi ska göra det, NÄR vi ska göra det, VAR vi ska göra det osv. Tydliga instruktioner är alltid är viktigt, men blir ännu viktigare i det digitala klassrummet. Något som kan vara till hjälp är att göra en checklista så kan eleverna tydligt ser vad som ska göras. Tydliga instruktioner i form av en checklista är bra för alla, men för en del elever kan det vara helt avgörande för huruvida om en elev ska lyckas nå målen. 

Här är ett exempel på en mall som kan användas för att hjälpa eleverna att planera sina studier:

Mallen bygger på tydliggörande pedagogik kan användas till hela grupper, men också på individnivå. Har vi elever som behöver stöd och stöttning för att planera sina studier och då kan ha mallen som utgångspunkt, ett gemensamt dokument. Delar vi mallen med eleven så kan vi tillsammans med eleven fylla i den under en digital avstämning. Mallen blir som en checklista där eleven blockar av allt eftersom moment blir klara.

Nedan ser du en annan mall, utifrån tydliggörande pedagogik , som kan fungerar som en stödstruktur för att rama in och sätta lektionen i sitt sammanhang.

En tydlig start och ett tydligt avslut på en lektionen viktigt när vi arbetar digitalt och när vi befinner oss på avstånd: Vad gjorde vi förra gången? Vad är syftet med lektionen? Vad ska vi gör idag (vilka moment)? Innan lektionen avslutas sammanfattar vi vad vi gjort och lyfter vad vi ska göra nästa gång. För att säkerställa att eleverna är med och tagit till sig innehållet i lektionen kan det vara bra med den kort exit-ticket. 

Snabb, tydlig och formativ feedback är viktigt för att eleverna ska veta om de arbetar i rätt riktning.  Vi behöver vara mycket tydliga och undvika att prata i allt för allmänna ordalag. En del elever kommer att behöva dagliga avstämningar och andra flera gånger under dagen. För en del elever räcker det kanske med någon gång i veckan.

Ni som tidigare läst min blogg vet att jag arbetar mycket med stödstrukturer i form av analys-, skriv- och planeringsmallar. Stödstrukturer i form av olika mallar är något som är viktigt nu. Här kan du läsa mer om mitt arbete med olika stödstrukturer i form av analys- och skrivmallar. I mitt förra blogginlägg skrev jag om en anteckningsmall som är en god stödstruktur även digitalt. Inlägget hittar du här: Stödstrukturer genom ett metodiskt arbete med mallar

Är du intresserad av mina mallar så finns allt samlat här: Mitt material

Jag har satt ihop ett paket med följande två planeringsmallar (mallarna är redigerbara och i word) som finns tillgänglig HÄR

/Diana, Specialpedagog på gymnasiet

…………………………………………………………

För att få direkta uppdateringar gilla 👍Facebook-sidan: Specialpedagog på gymnasiet https://www.facebook.com/Specialpedagogpagymnasiet/

Instagram: specialpedagog_pa_gymnasiet (gå gärna in och följ ) 😀

Tips:

Jag har startat en facebookgrupp som heter Specialpedagog på gymnasiet. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och lärare som är verksamma på gymnasiet, vuxenutbildningen och grundskolans senare år.

Jag har även startat en facebookgrupp som heter Vi specialpedagoger och speciallärare – Grupp för kollegialt lärande. Gruppen vänder sig till specialpedagoger och speciallärare.