Aktuellt

Webbinarium om modernt och effektivt hälsofrämjande arbete

30 september, 2021

Webbinariet är gratis och på 1,5 timmar och syftar till att ge tips och inspiration om hur skolan kan genomföra ett modernt och effektivt förebyggande inom skolans arbete i klassrummet och via elevhälsan. Webbinariet avslutas med en öppen frågestund. Webbinariet genomfördes i samarbete med Elevhälsan och ”Prata om alkohol”. Målgruppen för webbinariet är lärare, fritidspersonal, elevhälsoteam och skolledare.

Se hela webbinariet här!

Kort om om Prata om alkohol

Prata Om Alkohols skolmetoder bygger på samtalsbaserad undervisning med fokus på att lära ungdomar att motstå social press, öka självkänslan och förstå sitt eget ansvar.

Grunden i det förebyggande arbetet är att klasser under läsåret har ”Prata om Alkohol-lektioner” inflätade i skolans årshjul. Lektionerna är kopplade till kursplaner och det finns utförliga lärarhandledningar och elevmaterial.

Samtliga material är digitala och kostnadsfria. Här nedanför hittar du Prata Om Alkohols grundmetod som nyligen utvärderats i en treårig vetenskaplig studie.

Läs mer på Prata om alkohols hemsida!