World Mental Health Day

10 oktober, 2023

World Mental Health Day startades i oktober 1992 för att uppmärksamma och utbilda inom psykisk hälsa. Vi på elevhälsan vill givetvis uppmärksamma denna dagen då psykisk hälsa hos unga är det vi brinner för.

När dagen startades var det för att uppmärksamma mer generellt men sedan 1994 har dagen haft olika teman. Idag är det 21a året denna dagen uppmärksammas och temat för i år är att mental hälsa är en mänsklig rättighet. Dagen är också till för att viktiga intressenter inom psykisk hälsa ska diskutera och skapa events för att öka medvetenheten. Glöm inte att fråga era nära en extra gång idag hur de mår och om det är något du kan göra.

Läs mer om World Mental Health day här