Elevhälsan - Hur komma igång med det främjande arbetet? Skulle behöva tips! Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Hur komma igång med det främjande arbetet? Skulle behöva tips!

Fråga:

Arbetar på en åk 7-9 skolan. Vår elevhälsa i vilken jag ingår vill detta läsåret lägga fokus på det främjande arbetet. Tänker i banorna att börja med att analysera lärmiljön för att sedan komma in på extra anpassningar och sen särskilt stöd. Hur komma igång? Skulle behöva praktiska tips hur vi får med alla, inte bara elevhälsoteamet, på denna resa


Svar:

Bra tänkt att försöka få med alla på denna resa! Jag tänker så här. 
Det första som bör göras är att förankra elevhälsans och lärarnas gemensamma uppdrag med att främst arbeta främjande med att utveckla lärmiljön. Frågor som behöver diskuteras är exempelvis;

 • Vad innebär det att arbeta främjande?
 • Vilka faktorer består en god lärmiljö av?
 • Varför är det så viktigt att arbeta mer främjande, vilket resultat bör det leda till?
 • Vad vill ni uppnå?
 • Vad arbetar ni främjande med idag? Hur mycket av er arbetstid är främjande arbete?
 • Reflektera över olika professioners förståelse och kompetens av dessa frågor (perspektiv på lärande/var problem förläggs/uppdrag osv).
 • Vem kan vad och hur kan ni komplettera varandra.
 • Vad kan och bör elevhälsans professioner hjälpa läraren med?
 • Vems är ansvaret? Hur fördelas ansvaret?

Detta blir grundläggande samtal för att sedan kunna gå vidare med det praktiska arbetet. Rektor bör leda detta stora utvecklingsarbete med tydligt uttalade mål om vad det ska leda till och vilka som ska vara med (rektor kan sedan fördela olika ansvarsdelar). Skriv gärna ett gemensamt förståelsedokument över ovanstående.

När ni har enats om vad främjande arbete med lärmiljö innebär (ni har en gemensam förståelse över uppdraget och vilka faktorer som innefattar en lärmiljö) kan det praktiska arbetet påbörjas. Det bör bestå av ett systematiskt arbetssätt där ni börjar med att kartlägga er lärmiljö (precis som du säger). Här är det viktigt med en förståelse över vilka faktorer ni ska kartlägga i lärmiljön (exempelvis har ni genom forskning och erfarenhet kommit fram till att en främjande lärmiljö är en miljö med ett positivt klassrumsklimat). Ni samtalar om hur ni bäst kan ta reda på hur det ser ut i era klassrum utifrån olika faktorer. Ni väljer metod och verktyg för att få svar på era frågor och samtalar om vem är mest lämplig att utföra olika delar av kartläggningen. När detta är utfört är det dags att analysera era resultat och därefter enas om vilka insatser i lärmiljön som ni behöver arbeta vidare med för att förbättra er lärmiljö. 

Du sa att ni sedan vill komma in på extra anpassningar och särskilt stöd. Här tänker jag att detta kommer in i arbetet genom en röd tråd där samtliga insatser som planeras och görs för en bättre lärmiljö diskuteras utifrån frågeställningarna;

 • Vilka insatser kan/bör vi göra som främjar samtliga elevers lärande?
 • Vad behöver vi göra i form av extra anpassningar och vad behöver göras som särskilt stöd för att öka förutsättningar för samtliga elevers lärande?
 • Finns det något som idag görs som extra anpassningar och särskilt stöd som kan göras på ett mer inkluderande sätt med en arbetsmetod som skulle gynna alla elever?

Efter en tid är det dags för en utvärdering, har era åtgärder bidragit till en förbättrad lärmiljö? Hur vet ni det?

 Hoppas detta kan vara till er hjälp, hör av dig om du har fler funderingar J

 

//Annika A Davidsson
Specialpedagogik för alla


Publicerat: 2017-09-17 19:46

Artikeln har visats: 4893 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

Konflikthantering  Säkerhet  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se