Elevhälsan - Önskar konkreta förslag på förebyggande åtgärder Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Experten svarar

Önskar konkreta förslag på förebyggande åtgärder

Fråga:

Har fått i uppdrag att beskriva mitt förebyggande arbete som specialpedagog och min roll i elevhälsan. Skulle vilja ha konkreta tips på vad som är förebyggande arbete, flera saker som jag tänker är förebyggande går istället under kategorin åtgärder. Beskriv KONKRETA förslag som är förebyggande åtgärder.


Svar:

Hej Camilla och tack för din fråga!

Vilket viktigt uppdrag du har fått och vilken bra chans att  även få möjligheten att förklara intentionerna i ditt uppdrag till dina kollegor.

Först och främst blir jag lite nyfiken över varför du fick frågan att beskriva endast ditt förebyggande arbete och inte även det främjande arbetet. Men då frågan nu var riktad mot det förebyggande arbetet så utgår jag i mitt svar endast från det förebyggande uppdraget. Du skriver att du önskar konkreta tips på vad som innefattas av ett förebyggande arbete. Här skulle jag först vilja passa på att förklara innebörden av ett förebyggande arbete. 

Det handlar om att föregå, om att ligga steget före. Om vi leker med tanken att vi bygger vägar som ska vara säkra så skulle ett arbete med att sätta upp vägräcken kunna vara en konkret insats i ett förebyggande arbete. Det förebyggande arbetet innebär nämligen att försöka minska eller förhindra vad som kan utgöra risker, för bilisten på vägen eller för elevers hälsa och lärande i skolan före en eventuell ”olycka” sker. Ett förebyggande arbete innebär således att försöka förstå och identifiera vad som kan utgöra en risk och sedan sätta in lämpliga insatser. Man kan säga att uppdraget utgår från risker, ett patogent perspektiv. 

Uppdraget innefattar att ha kunskap om vad som utgör risker generellt i skolan enligt forskning och beprövad erfarenhet men även att identifiera och kartlägga lokala risker tex platser som elever upplever som otrygga, att analysera vad som kartlagts och att sätta in insatser så tidigt som möjligt samt att följa upp resultatet av insatserna. Förebyggande arbete kan ske på flera olika nivåer såsom organisationsnivå, grupp och individnivå. 

Förslag på konkreta förebyggande insatser, alltså åtgärder som ska minska eller undanröja risker för lärandet på olika nivåer kan exempelvis vara att utbilda lärare om olika förutsättningar för lärande och om olika perspektiv på specialpedagogik och dess konsekvenser, handleda utifrån olika uppmärksammade situationer som skapar oro, det kan vara att skapa rutiner för hur skolan hanterar skolfrånvaro eller att genomföra en observation i ett klassrum där en lärare har uttryckt oro för en elev. Det kan vara att utrusta klassrum med stressbollar och ljuddämpande tavlor. Det kan vara att hjälpa till att kartlägga vad som utgör risker/hinder för en specifik elevs lärande, analysera och välja lämpliga insatser. Det förebyggande arbetet genomförs tillsammans med lärare, övrig elevhälsa, elever, föräldrar och andra som behövs för att identifiera och förebygga risker i organisationen, i den generella lärmiljön och för enskilda barn och elever.

Jag hoppas att detta kan hjälpa dig att utforma ett svar på frågan om hur just ditt förebyggande arbete ser ut.

Lycka till i ditt uppdrag, med vänliga hälsningar Annika A Davidsson, Specialpedagogik för alla


Publicerat: 2017-11-15 21:22

Artikeln har visats: 3670 gånger
annonser

Föreläsare

Ämnen

tillgängliga lärmiljöer  lärarhälsa  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se