Elevhälsan - ACT, en lättillgänglig metod för att lära unga hantera stress Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


ACT, en lättillgänglig metod för att lära unga hantera stress

Publicerad: 2019-08-25
En ny studie på självhjälpsboken ”Tid att leva” och en ny färsk doktorsavhandling på ACT pekar på att metoden ACT, Acceptance and Commitment Training är en effektiv metod för att förebygga och behandla stress och psykisk ohälsa hos unga och vuxna.

Bakom doktorsavhandlingen som heter ”ACT- treatment for youth” står Fredrik Livheim, medicine doktor och leg. psykolog. Bakom studien för självhjälpsboken, står Fredrik tillsammans med de två psykologstudenterna My Eklund & Caroline Kiritsis samt professor Ata Ghaderi på Karolinska institutet.

Studien på självhjälpsboken

Boken ”Tid att leva” är ett tioveckorsprogram för att hantera stress och livets svårigheter som bygger på ACT. I studien inkluderade man 133 vuxna med en viss nivå av stress och man slumpade dem till att antingen läsa självhjälpsboken (67 deltagare) eller att stå på väntelista (66 deltagare). De som läste boken gjorde detta utan terapeutkontakt och hade efteråt, jämfört med väntlistan:

* Mindre stress med stora effektstorlekar

* Mindre oro, fysisk trötthet och hjärntrötthet med stora effektstorlekar

* Mindre depressiva symtom och självmordstankar med medelstora effektstorlekar

Resultaten pekar på att ACT som självhjälp kan vara en effektiv metod för att minska stress och annan psykisk ohälsa. Studien i sin helhet kommer att publiceras i en vetenskaplig tidsskrift inom kort. 

Doktorsavhandlingen på ACT i gruppformat

Doktorsavhandlingen bestod av tre studier varav två var interventioner för unga vuxna och den tredje en undersökning av tillförlitligheten och validiteten av ett psykometriskt mått. Enbart studien som utfördes i skolmiljö beskrivs här. Den andra interventionsstudien utfördes på SiS institutioner med slutenvårdade ungdomar, om du är intresserad kan du läsa mer på www.livskompass.se/forskning

Interventionen var riktad till ungdomar med stress och psykisk ohälsa i skolan inkluderade elever i åldern 14-15 i Sverige och åldern 12-18 i Australien. I Sverige slumpades 32 elever till att antingen få gå en ACT-grupp på fyra tillfällen eller att träffa skolsköterskan. I Australien slumpades 66 ungdomar på samma vis till ACT eller sedvanlig behandling, träff med skolsköterska.

Resultaten visade att de som gått i ACT-gruppen i Sverige hade mindre stress och depression med stora effektstorlekar i jämförelse med kontrollgruppen och i Australien ökade ungdomarna sin psykologiska flexibilitet med stora effektstorlekar. Slutsatserna av studien var bland annat att ACT som en kort gruppintervention är effektivt för att minska stress, symptom på depression och eventuellt ångest bland ungdomar när interventionen testas under verkliga förhållanden i skolor och levereras av mindre specialiserad personal.

Utbilda dig till gruppledare i ACT

Vill du själv utbilda dig till gruppledare i ACT-formatet som använts i studien beskriven? Efter bara 4 dagars utbildning kan du ge hur många grupper du vill till elever och skolpersonal. Du får en manual på 300 sidor, powerpoints, filmer, app för medveten närvaro m.m.

Beställ boken


annonser

Föreläsare

Ämnen

skola  förskola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se