Elevhälsan - Artikel med vår expert Staffan Olsson Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artikel med vår expert Staffan Olsson

Publicerad: 2021-02-15
Staffan Olsson är en efterfrågad föreläsare om tystnadsplikt, anmälningsplikt och andra juridiska frågor i förskola och skola. Han har bl.a. skrivit boken "Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola, 2019."

Berätta lite om dig själv och vad du brinner i elevhälsofrågan

Jag är själv i grunden gymnasielärare. Har jobbat som sådan och i KomVux, bl.a. fem år som lärare på Hallkåken. Fick tjänst på Lärarhögskolan i Stockholm 1980 och jobbade med förskollärar- och lärarutbildning  i  Södertälje och Stockholm fram till 2001, då jag kopplade loss därifrån. Sedan dess har jag fortbildat skolpersonal i egen regi för kommuner, friskolor och utbildningsföretag. För Elevhälsan.se har jag svarat på frågor i cirka 12 år nu.

Jag har alltid haft ett stort intresse för sociala frågor. Man kan inte koppla bort frågan om elevers inlärning från det sociala sammanhang de finns i. Elevhälsans uppgift är ju att  komma elever närmare in på livet; att i tät kontakt med elever försöka finna förklaringar till de svårigheter som finns för eleven och hur dessa svårigheter ska kunna lösas i samverkan med andra i skolan och med eleven själv och hemmet. Det är ett synsätt som jag starkt sympatiserar med. 

Hur många expertfrågor har du svarat på åt oss och vilka är de vanligaste frågorna? 

Det har blivit mer än 300 svar till dags dato. Frågorna är av mycket skiftande karaktär. Huvudgrupperna av frågor är ändå tystnadsplikt och sekretess, kopplat till vad man får och inte får säga eller göra. De etiska aspekterna belyser jag också frekvent, d.v.s. vad man visserligen enligt lagen får göra men som man nog bör tänka sig för innan man faktiskt gör. Etiken är i vardagen minst lika viktig som lagstiftningen, anser jag. 

Frågor om anmälningsplikt är också flitigt förekommande. När ska vi anmäla, hur gör vi, vad kan vi få veta från socialnämnden när vi har anmält? Ett område som nästan inte alls togs upp på 90-och 00- talet men som idag är mycket betydelsefullt är frågor om dokumentation. Dessa frågor gäller oftast vad som ska dokumenteras, vilka som ska få ta del av vad någon har skrivit, hur det ska förvaras och om det får gallras och när. Frågor idag gäller ofta digital dokumentation, medan det för 10-15 år sedan mest gällde dokumentation i pappersform. Det innebär också att jag idag frekvent också får frågor som gäller dataskyddslagstiftningen- GDPR och den svenska dataskyddslagen. 

Varför ska man gå på ditt webinarium?

Webinariet ger en utmärkt möjlighet att få en överblick över och samlad kunskap om en mycket viktig integritetsfråga. Ofta finns viss kunskap om tystnadsplikten men  ganska spretig. Vid min föreläsning ska jag ge förståelse för varför tystnadsplikten finns och hur den, konkret och tydligt, kan hanteras. Ibland är skolpersonal rädd för att säga för mycket även om man har full rätt att göra det. Man vågar t.ex. inte kritisera sin verksamhet genom att bl.a. vända sig till en dagstidning, även om man har full rätt till det, även vid en friskola. 

Jag kommer också att ta upp några konkreta fallexempel om tystnadsplikt som deltagarna själva får fundera över en stund innan jag ger mina svar. Målsättningen är alltså att vid webinariet skapa tydlighet och förståelse för en mycket viktig fråga - tystnadsplikt, och hur den kan hanteras i vardagen. Detta förstärks ju ytterligare genom den frågestund på 30 minuter som avslutar webinariet.

Läs mer om webinariet och hur du anmäler dig!

Vad för andra frågor och stöd kan du hjälpa till med?

Jag föreläser utöver tystnadsplikt även om mycket annat i fråga om lagstiftning. Vill ni på någon av era arbetsplatser ha en kortare eller längre föreläsning så hör av er. Det kan handla om allt mellan några timmar och en heldag. Behöver ni konsultation eller annat stöd i någon sådan fråga så kan jag även finnas med i sådana sammanhang.

Mina vanligaste föreläsningar för skolpersonal nuförtiden handlar om:

  • Sekretess och tystnadsplikt
  • Anmälningsplikt vid oro för ett barn
  • Dokumentation i skolan och förskolan
    Elevhälsan i samverkan
  • Ansvarsfrågor i skolan- t.ex. kränkande behandling, polisanmälan, hur får skolpersonal fysiskt ingripa mot  en elev, tystnads- och anmälningsplikt, extra anpassningar och särskilt stöd

Jag föreläser även för personal i LSS om tystnadsplikt och anmälningsplikter när barn far illa och enligt lex Sarah och lex Maria. Jag skrev i somras boken "LSS i praktiken".


annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  åtgärdsprogram  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se