Elevhälsan - En kort intervju med gymnasieläraren Alexandra Garle som skrivit "Jobbiga, underbara ungar" Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


En kort intervju med gymnasieläraren Alexandra Garle som skrivit "Jobbiga, underbara ungar"

Publicerad: 2021-04-27
De senaste tio åren har antalet barn med neuropsykiatrisk funktionshinder, till exempel ADHD och autism, ökat med drygt 300 procent, och idag har ungefär tio procent av barn i Sverige en NPF-diagnos. För lärare och andra vuxna i barnets närhet kan det var utmanande och prövande att lära sig hur man bästa kan agera i olika situationer, för att minska risken för friktion och utbrott.

Jag har skrivit boken för att jag saknade en sådan här bok själv när jag behövde praktiska tips på hur man kunde bemöta barnen som fungerade annorlunda än vad jag var van vid. Det finns mycket litteratur inom ämnet men jag upplevde att det var mest faktaböcker med mycket text. Jag sökte en bok som vara lätt att läsa och gav praktiska tips och igenkänning. Dessutom där man kunde få tips på vad man har rätt till samt öka sin förståelse kring ämnet.  

Jag har tagit upp saker som jag själv inte visste från början exempel att man kan ha rätt till skolskjuts, om man vet om att det finns kan man fråga om man har rätt till det vilket kan vara en hjälp för familjen. 

Jag har arbetat i skolans värld under många år och för mig är det självklart vad ett åtgärdsprogram innebär men det är det ju inte för alla. Jag har därför tagit upp saker som jag tror är bra för föräldrar och andra att känna till.  

Jag har utgått från att alla skall kunna läsa den och förstå. Man brukar läsa böcker från start till slut men i denna bok fungerar det att börja läsa i vilket kapitel som helst. 

Då jag både har barn med ADHD och Autism och har varit lärare för barn med olika svårigheter har jag med båda delarna. Det är viktigt att hemmet och skolan har en förståelse för varandra och ser sig som ett team kring barnet. Jag hoppas att efter att ha läst boken att man får en ökad förståelse. 

Vem vänder sig boken till? 

Den är skriven för alla som kommer i kontakt med barn och ungdomar som ofta har en diagnos som ADHD och/eller Autism. Allt från föräldrar, mor- och farföräldrar, lärare och skolpersonal, grannen, personal i sjukvården och så vidare. Att öka förståelsen för att vi alla är olika och fungerar på olika sätt är viktigt. I boken beskrivs olika händelser, sedan en förklaring vad som händer och efter det presenteras en lösning. Varje kapitel inleds också med ett citat för att man skall kunna känna igen sig och få en inblick hur det kan vara. 

På vilket sätt är den intressant för elevhälsan? 

Elevhälsan är ju en funktion som finns för att hjälpa barnen/ungdomarna i skolan men även vara ett stöd för personalen och föräldrarna.

Likt alla som arbetar med barn och ungdomar är det viktigt att förstå att vi alla fungerar olika. Att ha med sig förslag på lösningar är viktigt. Att inte bara säga ”jag vet vad ADHD är” utan att du faktiskt vet att alla med ADHD inte fungerar lika och att du har kunskaper om olika sätt hur du kan bemöta och hjälpa dessa barn/ungdomar.  

Viktigt är också att ha förståelsen för hur en familj kan ha det hemma för att kunna bemöta på bästa sätt. Elevhälsan är ju ett stöd och att ge tips till föräldrarna kan generera att det fungerar bättre i skolan också. Inte bara tänka vi och dem, utan att tänka att vi är ett team kring barnet.  

Har du själv upplevt situationer, antingen i rollen som lärare eller som förälder, där du önskat att elevhälsan hade läst en bok som din, för att de då kanske hade agerat annorlunda i en situation som uppstått? 

Jag har varit i kontakt med elevhälsan både som förälder och i min profession som lärare. Min upplevelse många gånger har varit att förståelse och kunskaper saknas för att hjälpa oss lärare. Vi behöver veta hur vi skall agera kring eleven då elevhälsan många gånger är första instansen som får ta del om de finns problematik kring eleven. Detsamma gäller att jag upplevt att förståelsen för hur det kan vara i hemmet för oss föräldrarna och vilka svårigheter det kan finnas där saknats. 

Därför tror jag denna bok är väldigt bra för personal inom elevhälsan att läsa. Man får en inblick i båda världarna och praktiska tips.

Tillsammans kan vi göra skillnad!


annonser

Föreläsare

Ämnen

LSS/Personlig assistans  ansvarsfrågor  dokumentation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se