Elevhälsan - Från psykisk ohälsa till hälsa och lärande Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Från psykisk ohälsa till hälsa och lärande

Publicerad: 2017-10-02
Psykisk ohälsa ökar bland elever samtidigt som skolresultaten sjunker. En anledning är den ökande skärmanvändningen. De elever som använder datorn mest är de som presterar sämst på PISA-provet1 och Sverige är det land i OECD med högst andel unga extrema internetanvändare2. Den gruppen barn rör sig för lite, sover för lite och får sämre skolresultat3. En sådan livsstil ökar risken för suicidalt beteende4.
Här kan skolan spela en enormt viktig roll. Nu finns verktyg för skolan att arbeta mer aktivt med både elever och föräldrar för goda levnadsvanor. Hälsa och lärande går hand i hand.

Utmaningar

Den mänskliga hjärnan mognar sent när det kommer till planering, ta rätt beslut och att kunna se konsekvensen av sitt handlande. Barn behöver därför vuxnas vägledning och gränssättning. Det digitaliserade samhället innebär risk för individen att hamna i ständig uppkoppling, stress, sömnbrist, oregelbundet ätande och för mycket stillasittande. Vi glömmer grundläggande behov som biologisk rytm och återhämtning. För många unga innebär vardagar ensamma timmar utan vuxna. När föräldrar sedan ansluter har de svårt att sätta gränser. Behovet är idag större än någonsin av stöd och vägledning från vuxna. Ramar och gränser blir trygghet och grund för barnens värderingar.

När vi i elevhälsan pratar med elever som mår dåligt framkommer ofta ohälsosamma levnadsvanor. Kunskapen om kroppens grundläggande behov är dålig. Många saknar lotsande samtal med vuxna. De har fått mycket ansvar och frihet utan att riktigt ha mognaden för det, varför det blir svårt att ta hand om sig på rätt sätt. Den ökande psykiska ohälsan har motiverat arbetet för en livsviktig förändring - att vi börjar jobba aktivt i skolan för en ökad medvetenhet hos både föräldrar och barn.  Då kan barnen växa upp med goda levnadsvanor, få lättare att lära och bygga en god självkänsla.

 QLeva är en lösning

QLeva är ett webbaserat lärverktyg, en generell och hälsofrämjande/förebyggande insats för barn och unga, som startar innan problemen uppstår. Utgångspunkten är positiv; att barn är härliga, nybakade människor som kan få ett fantastiskt liv. QLeva är framtaget av barnläkare, att förmedlas av pedagoger och genomsyra skolan upprepat och åldersanpassat från 6 – 16 år. QLeva består av bildspel till elever och föräldrar, elevhäften och skriftlig föräldravägledning (för små- mellan- och tonårsbarn) samt handledning till pedagoger och elevhälsan.

Materialet bygger på evidensgrad 2; medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet. Där evidens saknas används försiktighetsprincipen och sunt förnuft, som att eftersträva en god balans mellan digitalt och verkligt liv. Upplägget gör både elever och föräldrar medvetna och elever mer välmående, vilket skapar bättre förutsättningar för inlärning.

Idén med materialet är att öka kunskapen om kroppen och hjärnan, men även att bidra till en god värdegrund och motverka mobbning. Med åldersanpassade texter och bilder underlättas förståelse och genom repetitionen befästs kunskapen. Det handlar om två barn, Hanna och Filip, som växer med eleverna för igenkänning och inspiration.

 Bild på Hanna och Filip i olika åldrar 

För eleverna visas fyra bildspel under höstterminerna någon gång i;

förskoleklass-åk 1, åk 2-3, 4-5, 6-7 och 8-9 (Gy 1).

Teman är samma:

  1. Kroppen och sömn
  2. Kroppen och mat
  3. Kroppen och rörelse/stillasittande
  4. Självkänsla och värderingar

(I åk 6-7 tillkommer information om kroppens utveckling och åk 8-Gy1 inkluderar alkohol och droger samt kärlek och sex.)

Efter visat bildspel får eleven arbeta i sitt arbetshäfte med frågor för vidare reflektion. Fram till åk 4 tar eleven med sig häftet hem för dialog med vuxna som får signera att så har skett. Det befäster kunskapen och främjar samtal mellan föräldrar och barn. Föräldrar inkluderas även med bildspel och skriftlig föräldravägledning på höstens första föräldramöte.

Elevhälsan är delaktig och stödjande för pedagogerna, särskilt vid föräldramöten. Arbetet görs i samverkan mellan pedagog, elevhälsa, elev och vårdnadshavare.

Ingen elev ska kunna lämna grundskolan utan kunskap om hållbar livsstil.

Utvärdering och QLeva–appen

QLeva används på skolor i Göteborg, och utvärdering VT 2016 och 2017 gav väldigt positivt resultat från lärare, elever och inte minst föräldrar. HT 2016 introducerades QLeva-appen där elever kan ”tävla” med sig själva till bättre levnadsvanor och föräldrar har en app som testar hur de vägleder sitt barn till bra levnadsvanor. Genom dialog förälder-barn kan de synka ihop så att högre poäng kan nås – med målet en bra livsstil.

QLeva kräver ingen särskild utbildning och tar inte mycket tid. Runt fyra timmar under höstterminen plus föräldramötet. Målsättningen är piggare och gladare elever som blir lättare att undervisa - en vinst för alla inblandade och en investering i våra barn och framtiden.

www.qleva.se

Referenser:

  1. PISA rapport 2015
  2. OECD skolrapport 2015
  3. Associations of self-reported sleep disturbance and duration with academic failure in community dwelling Swedish adolescents: Sleep and academic performance at school. Titova et al, Sleep Medicine 2015, 16:1, 87-93
  4. A newly identified group of adolescents at “invisible” risk for psychopathology and suicidal behavior: findings from the SEYLE study. D. Wasserman et al, World Psychiatry 2014, 13:1, 78-86

                                       

 Läs mer på Qleva.se  


annonser

Föreläsare

Ämnen

medicinska insatser  vårdgivare  ledningssystem  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se