Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Psykosociala insatser i öppenvården för att förebygga ungas brott: Oklart vilka som fungerar bäst

Det går inte att säkert avgöra vilka metoder i öppenvård som ger bäst resultat för unga som begått brott. Det visar SBU:s systematiska forskningsöversikt av psykosociala insatser för att förebygga återfall i brott bland unga i åldern 12–17 år.  Läs mer


HPV-infektioner kan utrotas om både pojkar och flickor vaccineras

Humant papillomvirus (HPV) orsakar bland annat cancer i livmoderhalsen och i svalget. En svensk-finsk studie publicerad i tidskriften Journal of Infectious Diseases visar nu att de mest cancerframkallande HPV-typerna kan utrotas – men endast om både flickor och pojkar vaccineras. Från och med hösten 2020 kommer bägge kön att erbjudas HPV-vaccinet i Sverige.  Läs mer


Internetbehandling för barn och ungdomar med tics

Just nu söker vi deltagare till en forskningsstudie för barn och ungdomar (9-17 år) som besväras av tics. Några exempel på tics är att blinka med ögonen, rycka med axlarna, hosta eller harkla sig.
Deltagarna i studien får prova kognitiv beteendeterapi (KBT) under 10 veckor.  Läs mer


Värdegrunden.se

Skolans lärresurs för att arbeta systematiskt med värdegrund.

Med hjälp av Värdegrunden kan skolan främja ett skolklimat där alla elever känner sig trygga och respekterade. Värdegrunden ger även skolan möjlighet till ett aktivt och systematiskt värdegrundsarbete som genomsyrar
undervisningen. Målsättningen är att skapa en god arbetsmiljö och få eleverna att förstå att de har ett egenansvar.  Läs mer


Internetbaserad behandling för ungomar 15-19 år

”Tips: Vid Stockholms och Linköpings universitet i samarbete utvärderas just nu internetbaserad behandling för ungdomar 15-19 som känner sig deprimerade eller nedstämda.  Läs mer


Vi söker elevhälsopersonal som vill testa modell för att upptäcka psykisk ohälsa

Socialstyrelsen vill pröva en modell för att uppmärksamma symtom på psykisk ohälsa hos nyanlända elever.
Därför söker vi skolsköterskor och skolkuratorer som arbetar med elever som går gymnasiets introduktionsprogram.  Läs mer


Handbok och kunskapsstöd om barn och unga som begår brott

Nu kan du ladda ner Socialstyrelsens nya handbok Barn och unga som begår brott. Inom kort går den även att beställa som tryckt bok. Tillsammans med handboken ger Socialstyrelsen ut ett kunskapsstöd för socialtjänstens risk- och behovsbedömningar om barn och unga med normbrytande beteende. Sedan tidigare finns vägledning och film om förebyggande arbete enligt 22 § LVU.  Läs mer


DET SOM INTE DOKUMENTERAS FINNS INTE

Att skolsköterskor dokumenterar alla aspekter av skolbarns hälsa är viktigt av flera orsaker. Det menar Eva K. Clausson, redaktör och en av författarna till nya boken Skolsköterskans dokumentation.
– I en nationell enkätstudie uppgav hälften av skolsköterskorna att de hade svårigheter att välja ut vad som skulle dokumenteras, särskilt i relation till psykisk och social hälsa.
Det här är självklart ett problem, särskilt som den psykiska ohälsan har ökat bland unga och ligger kvar på en hög nivå (Skolbarns hälsovanor i Sverige 2017/18, Folkhälsomyndigheten).
– Om den inte dokumenteras syns den ju inte, säger Eva.  Läs mer


Nya rekommendationer från Kost & Näring om specialkost

2020-02-13 Nyhetsbrev från Livsmedelsverket
Idag publiceras Kost och Närings nationella rekommendationer för specialkost och anpassade måltider i förskola och skola. Fokus ligger på tolkningen av vilka barn som har rätt till specialkost och när läkarintyg ska krävas.  Läs mer


SEXIT – samtal om sexuell hälsa och erfarenhet av våld

SEXIT är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. SEXIT är utvecklat primärt för ungdomsmottagning men har även prövats i hälsosamtalen på skolor, med goda resultat.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  sekretess  LSS/Personlig assistans  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se