Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Nytt material för skolan på Youmo.se

Nu blir det lättare för dig som är lärare att introducera ämnen som kroppen, sex, hälsa och jämställdhet för elever i gymnasiets språkintroduktionsprogram. Vi har tagit fram ett material för klassrummet, som passar alla ämnen, men framför allt svenska, samhällskunskap och biologi. Syftet är att unga på ett enkelt och lustfyllt sätt ska få lära sig mer om kroppen, kärlek, alkohol, rättigheter och mycket annat genom övningar som passar läroplanen. Materialet finns på www.youmo.se/skola.  Läs mer


Osynlig diagnos i skolan – nu finns bättre hjälp

Språkstörning är en diagnos som inte syns och ofta är svår att upptäcka. Den innebär att man har problem med att uttrycka sig och förstå vad andra säger och den påverkar lärandet. Språkstörning är så pass vanligt att alla måste ha kunskap om den. Nu lanseras ett nytt studiepaket som hjälper lärare att både uppmärksamma diagnosen och ge stöd.  Läs mer


Maja Frankel ny generalsekreterare på Friends

Maja Frankel har utsetts till ny generalsekreterare på stiftelsen Friends. Hon kommer närmast från jobbet som Nordenchef på Ashoka, världens ledande globala nätverk för sociala entreprenörer, och kommer att leda Friends verksamhet från 1 januari 2020.  Läs mer


Mår du dåligt av din relation?

Var femte ung är utsatt för brott i sin relation, trots det har förhållandevis få insatser för att uppmärksamma och förebygga detta gjorts i Sverige.
Att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är en utav de viktigaste insatserna för att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska målet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.  Läs mer


Friends lanserar gratis webbkurs om rasism i skolan

Av lagens sju diskrimineringsgrunder är etnicitet den vanligaste orsaken till att barn och unga trakasseras i skolan. Därför har Friends tagit fram en kostnadsfri kurs om rasism för skolpersonal. Syftet med kursen är att skolpersonal ska våga arbeta med frågan och tidigt se tendenser till att detta förekommer i skolan.  Läs mer


SBU-rapport Föräldrastödsprogram kan hjälpa familjer med utagerande barn

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt. Det konstaterar SBU som granskat en systematisk översikt i ämnet.
Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.  Läs mer


SBU-rapport Ätstörningar – upplevelser av vården i vetenskaplig sammanställning

Personer med ätstörningar upplevde det som att vården lade alltför stort fokus på det medicinska, på normalisering av ätande och vikt. Det framkom i SBU:s översikt av kvalitativ forskning kring ätstörningar, framför allt anorexia nervosa.
SBU har sammanställt kunskap om hur sjukdomen och vården upplevs av patienter, anhöriga och vårdpersonal.  Läs mer


Så kan du stödja unga med psykisk ohälsa i skolan - Verktygslåda Supported Education

Boken är ett resultat av 2,5 års transnationellt projekt, SECiSo, som drivs av Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, RSMH, som innehåller praktiska övningar och andra verktyg. Supported Education, SEd, är en rehabiliteringsmetod som syftar till att stödja unga med erfarenhet av psykisk ohälsa att välja, skaffa och behålla utbildning.  Läs mer


Erica- forskningsstudie söker ungdomar 15-19 år

Du har tidigare kunnat läsa om Erica-studien då vi utvärderade internetbaserad behandling för ungdomar med depression. Studien gick bra och fick goda resultat som tyder på att behandlingen var effektiv för både depression och sekundär ångest, samt att var uppskattad av ungdomarna som deltog.
Nu öppnar vi har huvudstudien , där vi provar två internetbaserade behandlingar och planerar att ta emot ännu fler ungdomar.  Läs mer


Om läraren själv får välja lärresurser för hälsofrämjande insatser

Elevhälsoteamet äger ofta frågan kring att knyta ihop hälsa och lärande på ett konkret, konstruktivt och resultatgivande sätt. För att få arbetet att sprida sig och skapa kontinuitet krävs det att få med lärarna på tåget. Men för lärare är det inte alltid så lätt att arbeta med hälsofrämjande frågor, eftersom det ibland ligger långt ifrån deras ämnen. Många gånger är man ingen expert inom området och det kan beröra känsliga frågor som psykisk ohälsa, mobbning och alkohol. Som lärare finns det behov av att känna en trygghet i sitt arbete, veta att materialet är testat och utvärderat samt följer de kursplaner hen arbetar efter.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 2 3 4 5 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  stress  hälsofrämjande arbete  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se