Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Vinnare i värvningstävlingen

Sedan den 1 april har det pågått en värvartävling på elevhälsan.se. Nu efter två månader är tävlingen avgjord. Vinnare i elevhälsans första värvartävling blev Birgitta Asplund.
Hon har värvat sju nya medlemmar.
Grattis säger vi och skickar boken Lappskatteland av Annica Wennström.

Nya tävlingar kommer till hösten så håll utkik!
Vill du veta hur man värvar en ny medlem?  Läs mer


Behandla alla barn lika - ge papperslösa barn rätt till vård

Den 20 maj beslutar riksdagen om en lag som ger asylsökande och gömda barn rätt till hälso- och sjukvård. Det är ett steg i rätt riktning, men en grupp barn lämnas fortfarande utanför.

Papperslösa barn, alltså de som befinner sig illegalt i Sverige, kommer inte att få rätt till samma hälso- och sjukvård som andra barn. Dessa barn kommer endast att ha rätt till omedelbar vård enligt hälso- och sjukvårdslagen. Detta är inhumant och står i strid med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Vi bör gå hela vägen och ge alla barn samma rättigheter till hälso- och sjukvård. Om riksdagen antar lagförslaget i dess nuvarande utformning fortsätter Sverige att göra skillnad på barn och barn.  Läs mer


Stoppa langningen

Valborg och skolavslutningar är blöta tillställningar för många ungdomar. Unga och alkohol är en riskabel kombination. Alkohol ökar risken för oönskade sexuella kontakter, misshandel, narkotikadebut och framtida beroende. Att minska tillgången på alkohol för ungdomar, och att skjuta upp alkoholdebuten, är viktiga delar av det brottsförebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Stoppa langningen är ett samarbete mellan 20 kommuner i Stockholms län, länsstyrelsen, polisen och STAD-sektionen inom landstinget.  Läs mer


World Contraception Day

World Contraception Day (WCD) är en ny årlig internationell kampanj som syftar till att öka kunskapen om preventivmedel och minska antalet oönskade graviditeter såväl som spridningen av sexuellt överförbara sjukdomar. I Sverige lanseras idag WCD genom olika event riktade till gymnasieungdomar. Bakom kampanjen i Sverige står Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG), RFSU och Riksföreningen för Skolsköterskor, samt flera stora internationella organisationer. Bayer Schering Pharma är huvudsponsor.  Läs mer


Majblomman fyller 100 år

Majblomman är Sveriges största barnhjälps-organisation. Vi arbetar för att förbättra barns villkor och bekämpa barnfattigdomen i Sverige. Majblomman verka på flera nivåer för att nå bästa effekt för barnets bästa. Vi fångar upp barns aktuella behov genom de tiotusentals brev som kommer till Majblomman. Behoven har skiftat genom de 100 år vi varit verksamma. När vi ser att det finns brister i det ansvar som samhället ska ta uppvaktar vi politiker och andra beslutsfattare för att förbättra barns villkor. Först och främst genom att de måste följa de lagar som finns och tolka lagarna utifrån barnets bästa.  Läs mer


Nationell kurs i Motiverande samtal MI

För att göra det möjligt för enskilda personer inom skol/elevhälsovården från hela landet att delta i en utbildning i motiverande samtal MI erbjuds i samarbete med Statens folkhälsoinstitut en nationell tredagarskurs den 27-28 november 2008 med uppföljning den 19 januari 2009. I mån av plats kan även andra personer delta. Personal från skolan prioriteras, i andra hand övriga professionella som arbetar med ungdomar.  Läs mer


NCFF's Sommarakademi 2008

NCFF Sommarakademi vänder sig till personal på F-9 skolorna och gymnasieskolor som behöver inspiration, praktiska idéer och som vill inleda ett eget utvecklingsarbete inom dessa områden. Fokus kommer att ligga på de äldre årskurserna  Läs mer


EN VANLIG DAG

En film om ungdomars utsatthet för brott i vardagen.
En vanlig dag är en DVD med 4 korta filmer som handlar om Ida, Adam, Sofia och Martin, fyra vanliga ungdomar.
Filmerna är framtagna av BOJ som är brottsofferjourernas riksorganistation.  Läs mer


Bara var tredje kommun följer Livsmedelsverkets råd

Endast var tredje kommun arbetar helt efter Livsmedelsverkets råd för måltiderna i skolan och förskolan. Det visar en kartläggning som SkolmatensVänner genomfört.

Livsmedelsverkets råd gäller både matvanor och serveringsmiljö och ska vara ett stöd i arbetet att främja bra matvanor bland barn och ungdomar. Råden ”Bra mat i skolan” och ”Bra mat i förskolan” kom under förra året och vänder sig till alla som på något sätt arbetar med maten i skolan.  Läs mer


Mjölkens fett

Mjölk är ett spännande och komplext livsmedel som innehåller ungefär 100 000 olika ämnen. Förutom vatten, fett, proteiner och kolhydrater innehåller mjölk flertalet av de vitaminer, mineraler och spårämnen som vi behöver.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 49 50 51 52 53 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

MLA  utveckling  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se