Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Starta Operation barnfrid nu

Barn i Sverige utsätts för kroppslig bestraffning och andra kränkningar i uppfostringssyfte trots att det har varit förbjudet att aga barn sedan 1979.

Den nationella kartläggningen Våld mot barn 2006-2007 från Allmänna barnhuset och Karlstad universitet visar att kroppslig bestraffning av barn fortfarande förekommer och inte minskar i omfattning. Barn med funktionsnedsättningar och barn i familjer där det förekommer våld mellan vuxna löper större risk än andra barn att utsättas för kroppslig bestraffning.  Läs mer


Adoptivbarns skolsituation – är det något särskilt med den?

Adoptivbarns skolsituation – är det något särskilt med den?

Ja det är det!
Vi på AdoptionsRådgivarna – ett nätverk av specialistkunniga inom adoptionsområdet – möter ofta adoptivföräldrar som är allvarligt bekymrade för sina barns skolsituation. Det kan t.ex. gälla inskolning i 6-årsverksamhet, inlärningsproblem kopplade till bristfällig språkförståelse, problem med tids- och rumsbegrepp, kamratproblem, för tidig könsmognad och identitetsproblematik. Det är inte ovanligt att lärarna upplever adoptivbarnen som ojämna i sin inlärningsförmåga. Problemen kan lättare förstås och avhjälpas om de ses i ljuset av barnets tidigare livsvillkor.  Läs mer


Hjälp oss sprida information om okejsex.nu

Operation Kvinnofrids kampanj okejsex.nu, som genomfördes i slutet av 2007, har fått ett stort genomslag i hela länet både på skolor och i media. Kampanjsajten har under knappt två månader haft drygt 90 000 unika besökare. Kampanjsidan är fortfarande öppen och unga människor kan (åtminstone t o m mars månad ut) maila frågor om sexuella övergrepp och var gränsen går mellan vad som är okej eller inte i en sexuell relation.  Läs mer


God Jul och Gott Nytt År 2008

Vi vill önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 2008.
Nio månader har gått sedan elevhälsan.se lanserades och det har varit händelserika månader.
Nu ser vi fram emot 2008 och många nya medlemmar!  Läs mer


Nu finns Beckis Idrottscenter för funktionshindrade

Sedan februari 2007 har Stockholms Handikapp Idrottsförbund tagit över driften för Beckomberga Sim och Sporthall. Anläggningen går nu under namnet Beckis Idrottscenter För Funktionshindrade. I dagsläget finns det en nyrenoverad sporthall, handikappanpassat gym, simhall med fyra 25m banor samt judo rum.  Läs mer


Kartläggning av utvärderade program mot mobbning

På Myndigheten för skoluveckling kan vi läsa att det har gjorts en kartläggning över alla mobbningsprogram som finns.
De flesta program som används är inte utvärderade.
Det har gjorts få vetenskapliga utvärderingar av program mot mobbning i Sverige.  Läs mer


Stora skillnader i levnadsvillkor för barn i Sverige

En stor andel barn bor i familjer där ekonomin aldrig har varit så god som idag. Men levnadsvillkoren för familjer med barn i Sverige ser fortfarande mycket olika ut. Mellan vissa grupper ökar skillnaderna.

Nästan vart tionde barn finns i en familj som lever under gränsen för lägsta ekonomiska standard. Nära vart femte barn med ensamstående föräldrar finns i en familj med liten ekonomisk marginal.

Barn med utländskt ursprung har det generellt sett sämre ekonomiskt än barn med svensk bakgrund och familjer med barn som har ett eller flera funktionsnedsättningar har ofta sämre ekonomi än andra.  Läs mer


Felaktig statistik från Skolverket

I måndags la Skolverket fram sin betygsstatistik för årskurs 9. Statistiken väckte stor uppmärksamhet eftersom Skolverket drog slutsatsen att färre elever nådde målen och att andelen som saknade behörighet till gymnasieskolan hade ökat. Nu har det visat sig att statistiken är felaktig för upp till 138 kommuner.  Läs mer


Webbaserad metodbok –projekt i Uppsala kommun

I Uppsala har skolhälsovården utvecklat en webbaserad handbok.Under skolsköterskedagarna i Göteborg 2007 presenterades metodboken, vilket gav ett fantastiskt gensvar.

Vi på elevhälsan.se kommer att följa deras arbete.
Det här är den första presentationen.  Läs mer


Att främja psykisk hälsa och förebygga ohälsa hos barn och unga

Den här artikeln intresserar nog främst Gymnasieskolsköterskorna i Sthlm´s läns kranskommuner eftersom vi här presenterar Powerpoint presentationen och annat som vi fick från föreläsarna.

Egenmaktskolan
Jenny Nordin
leg. psykolog Centrum för folkhälsa

ACT – Att hantera stress och främja hälsa
Fredrik Livheim,
leg. psykolog Centrum för folkhälsa & Precens  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 51 52 53 54 55 ... 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

fysisk aktivitet  Psykisk hälsa  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se