Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

BARN LÄR SIG hantera oro och ångest med KBT

Hemmasittarna är i de flesta fall barn som vill men inte förmår gå till skolan.
I Huddinge har kognitiv beteendeterapi varit en bra metod för att hjälpa dem tillbaka.
Lärarens blick vandrar över klassen.Någon ska få en fråga. Skräcken inför denna situation kan få en elev att stanna hemma. En annan får ångest vid tanken på att behöva läsa högt i klassen.För en tredje är vägen till skolan hotfull. En fjärde,femte och sjätte har ytterligare andra skäl.
Antalet barn som inte kommer till skolan utan blir sittande hemma har ökat och problemet kryper ned i åldrarna. Det har man konstaterat på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) i Huddinge, där Marie Rosén-Wattis arbetar som psykolog och terapeut.  Läs mer


Mycket kvar att göra för barns rättigheter i Sverige

Barnombudsmannen välkomnar att regeringen har överlämnat sin fjärde rapport till FN:s barnrättskommitté om hur arbetet går med att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. Regeringen redovisar vad som har gjorts för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige, men vad insatserna har betytt eller kommer att betyda för barn och ungdomar i praktiken redovisas inte.  Läs mer


Världens barn

Rädda Barnen är en av 15 riksorganisationer som under 2007 i samarbete med Radiohjälpen kommer att samla in pengar till projekt med fokus på barn och ungdomar i olika delar av världen. Insamlingsmålet för hela kampanjen är 90 miljoner kronor och målet för riksinsamlingen har satts till 32 miljoner kronor.  Läs mer


Unga brottsoffer behöver bli sedda

Sömnsvårigheter, hämndtankar och en bristande tilltro till vuxenvärlden. Det är vanliga reaktioner hos ungdomar som utsatts
för brott. I Tyresö finns sedan några år tillbaka ett program som syftar till att ge unga brottsutsatta stöd och upprättelse.
– En tanke som tidigt intresserade oss var att vi tyckte oss se
ett samband mellan gärningsmannaskap och egen utsatthet,
säger Eva Sten, brottsoffersamordnare i Tyresö.  Läs mer


Kunskap om sig själv ger trygghet

Vi underskattar vad små barn vet och tänker om sitt funktionshinder, säger Christina Renlund.  Läs mer


Hedersrelaterat våld

Ungdomsmottagningarnas arbete mot hedersrelaterat våld.
Ett kompetens - och metodutvecklingsprojekt i Stockholms län.

Frågan om så kallat hedersrelaterat våld samt om olika värderingar, synsätt och traditioner i förhållande till sexualitet och samlevnad har aktualiserats på ungdomsmottagningarna under de senaste åren. Dels genom att de ungdomar som kommer på besök i mottagningarna har olika bakgrund.
Dels genom att flickor, och även en del pojkar, har sökt hjälp för att hantera konflikter och handskas med familjens och omgivningens fördomar och hot relaterade till deras sexualitet.  Läs mer


Skolan nyttjas i jakt på bidragsfusk

Svenska Dagbladet och flera andra tidningar publicerade i somras, 6 juli en intressant artikel om att; Skolan nyttjas i jakt på bidragsfusk
Vi tyckte att nyheten var så intressant så här nedan kan du läsa utdrag ur tidningsartikeln.
Skolsköterskor kan hamna i ett dilemma när försäkringskassan utreder bidragsfuskande föräldrar. Lagen tvingar skolhälsovården att lämna ut journalförda uppgifter som barnen lämnat i förtroende.  Läs mer


Motiverande samtal MI, en metod för att stimulera elever till förändring

Motiverande samtal (eng Motivational Interviewing MI) lämpar sig väl för skolhälsovården och erfarenheterna från de många utbildningar som hållits runt om i landet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut sedan 2006 är mycket goda.

MI är en empatisk, förändringsinriktad, patientcentrerad samtalsmetodik som strävar att öka klientens egen inre motivation till beteendeförändring genom att lägga stor vikt vid att utforska och lösa ambivalens. Behandlaren lyssnar, försöker förstå klientens perspektiv och väntar sig att klienten ska hitta sina egna svar och fatta egna beslut. MI används idag främst för att hjälpa människor att ändra livsstil. Metoden utvecklades ursprungligen i rådgivningsarbete med människor med alkoholberoende. Motiverande samtal till exempel i professionella samtal om skadligt bruk av alkohol, illegala droger, tobaksbruk, skadligt spelande, sexuellt riskbeteende samt för att främja ökad fysisk aktivitet och goda kostvanor och motverka övervikt. Men metoden passar egentligen alltid när man vill stimulera en annan person att ändra sitt beteende utan att väcka motstånd hos henne/honom.  Läs mer


Sommarlov

Äntligen sommarlov! Nu blir det lugnare på hemsidan en tid då de flesta är på semester.

Efter det första informationsbrevet veckan efter påsk så är vi nu 479 medlemmar på hemsidan. Till hösten hoppas vi på ännu fler! Tillsammans bygger vi den bästa hemsidan i Sverige för alla oss som brinner för elevhälsofrågor.  Läs mer


Motiverande samtal

Motiverande samtal är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen.
Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) utvecklades som metod på 1980-talet av psykologerna Bill Miller (USA) och Stephen Rollnick (Storbritannien) för att hjälpa lågt motiverade patienter med alkohol- och drogproblem att komma vidare till en förändring.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 53 54 55 56 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  utbildning  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se