Elevhälsan - Artiklar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar

Artiklar

- Forskning
- Boktips
- App-tips

Webbaserad elevenkät

Barn och unga är en viktig målgrupp men ofta saknas bra hälsodata över denna målgrupp. Samtidigt har skolsköterskorna stor kunskap om hur barn och unga lever och mår men saknar ett verktyg som underlättar för dem att nå ut med denna kunskap. En möjlig väg att ta tillvara denna kunskap är om skolhälsovården skulle använda ett bestämt urval av frågor i sina hälsoenkäter samt ett webbaserat system som kan sammanställa svaren från enkäten.

Detta projekt syftar till att utveckla och testa ett frågeformulär samt ett webbaserat system för insamling av hälsodata. Insamlingen utgår elevhälsoenkäten som eleven fått fylla i inför hälsosamtalet.

På denna sida kan du ta del av arbetet med att utforma elevhälsoenkäten.  Läs mer


Var går gränsen

Nytt skolmaterial om sexuella trakasserier
Var går gränsen? är en skolhandledning som ställer de viktiga frågorna om oss själva, om våra relationer till andra och om den miljö och det samhälle vi lever i. Handledningen innehåller fakta, berättelser, frågeställningar, övningar och diskussionsunderlag för temaarbeten om jämställdhet, kroppslig och själslig integritet, sexuella trakasserier och sexualbrott. Temaarbeten som i förlängningen kan leda till en mer jämställd skolmiljö befriad från sexuella trakasserier och andra kränkande handlingar.  Läs mer


Mia Törnblom Skandia mentorprojekt

Mia arbetar med ett mentorprojekt på Skandia.
På Skandia har varje medarbetare möjlighet att vara mentor åt en ung person, adepten, i ett år. De ses två timmar i månaden och lägger upp sina möten efter vad de kommer överens om att det är viktigt att prata om. Adepten är en ungdom som står utanför arbetslivet och som är rekryterad via en kommun. Fokus för Skandias mentorprogram ligger på personlig utveckling för både mentorn och adepten. Både mentorn och adepten går på respektive skräddarsydda kurser i personlig ledarskapsutveckling under tiden programmet pågår. Hittills har 200 medarbetare varit mentorer under en fyraårsåperiod.  Läs mer


Disa metoden – ett sätt att lära sig må bra oftare.

Jag har under drygt fyra år arbetat med Disa metoden. Disa är en evidensbaserad metod med rötterna i kognitiv beteende terapi som förebygger stress och nedstämdhet bland tonårstjejer. Forskningen är gjord av Stockholms Läns Landsting, Avdelningen för Folkhälsa, genom psykolog Britt-Marie Treutiger.
Min största svårighet som skolkurator har alltid varit att jag ofta känt att jag möter tjejerna för sent. De flickor som söker upp mig har ofta mått relativt dåligt under en längre tid. Ibland vet de varför de mår psykiskt dåligt, men ofta har de ingen som helst aning. Det de kan ha gemensamt är att de känner en stor hopplöshet och hjälplöshet över sin situation och vet inte hur de ska göra för att förändra eller förbättra den. De hoppas bara att det ska ”gå över”. Den enda tillfälliga förändring de ibland hittar av egen kraft är att fly, ibland genom att bedöva sig själva med olika typer av självdestruktivt beteende.  Läs mer


EN DAG I TAGET

Lika aktuellt idag som när filmerna producerades 2001, 8 filmer om vanliga folksjukdomar producerade av Göran Stangertz och med kända svenska skådespelare. En mycket bra start för att få igång diskussioner i skolan.
En dag i taget - ADHD/DAMP
Karin förstår tidigt att det är något som inte stämmer med hennes son Albin. I skolan har han svårt att följa med och han får väldiga raseriutbrott. När Albin får diagnosen ADHD kommer beskedet delvis som en lättnad för Karin, som hoppas att Albin äntligen ska få hjälp. Hjälpen uteblir dock och familjen känner sig orolig och övergiven. Karins liv kretsar snart bara kring Albin och när skolan inte längre vill ta sig an honom blir hon tvungen att stanna hemma på heltid.  Läs mer


Lär dig den värld som våra unga kallar vardag!

Vet du vem ditt barn pratar med på nätet, eller vad ditt barn får uppleva framför skärmen både på skoltid och i det egna hemmet? Inte? Du är inte ensam om den saken.  Läs mer


SOU 2006:77 Ungdomar, stress och psykisk ohälsa - Analyser och förslag till åtgärder

Den 19 maj 2005 beslutades att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att analysera ungdomars livssituation utifrån stress och dess konsekvenser för den psykiska hälsan. Utredaren ska sammanställa kunskap om vilka faktorer i ungdomars livssituation som orsakar stress och föreslå metoder och tillvägagångssätt för att bidra till att minska orsakerna till stress. Utredaren ska också överväga hur samhällets insatser kan samordnas för att motverka stress bland ungdomar, samt lämna förslag till förbättringar när det gäller att följa utvecklingen av ungdomars psykiska hälsa över tid och övrig statistik och kunskapsinsamling på området. Utredaren ska ut ett helhetsperspektiv analysera samhällets stöd till de drabbade och identifiera områden av särskild vikt för ungdomars psykiska hälsa som kan behöva utvecklas och stärkas.

Docent Sven Bremberg, Folkhälsoinstitutet fick det uppdraget  Läs mer


Ångest- och tvångstillstånd

Ångest
Ångest är en del av livet och beror på våra biologiska och
psykologiska förutsättningar.  Läs mer


En utvärdering av utredningar av barn med ADHD och ADD i Huddinge kommun

Läs om erfarenheter från ett lokalt utredningsteam i Huddinge. Det är en artikel som handlar om en utvärdering av utredningar av barn med ADHD och ADD. Den talar för att barnen har en väsentligen normal begåvning men att andra kognitiva brister, brister i s.k. exekutiva funktioner (EF), är begränsande vid barnens skolgång. Hög frekvens av dyslexi ökar barnens svårigheter i skolan.  Läs mer


”Ett enkelt sätt att må bra”

Är du skolsköterska eller engagerad i skolelevers hälsa och välbefinnande på annat sätt? Då kan informationsmaterialet ”Ett enkelt sätt att må bra” vara ett bra stöd för dig.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 54 55 56 57 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

konsultation  särskilt stöd  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se