Elevhälsan - Kampanj hösten 2007 – okejsex.nu



 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kampanj hösten 2007 – okejsex.nu

Publicerad: 2007-11-09
Hösten 2007 kommer Operation Kvinnofrid genomföra en kampanj med namnet ”Okejsex.nu” som handlar om sexuellt våld. Målet med kampanjen är att synliggöra och att öka medvetenheten om olika former av sexuellt våld och om problemets omfattning. Kampanjen kommer att synas under hösten och främst under slutet av november.
Målgrupp:
Unga i åldern 15‐30 år i Stockholms län med extra fokus på de ungdomar som går i skolan, idrottar/motionerar eller är aktiva i olika Internet communitys.
Aktiviteter:
Kampanjen kommer att riktas både direkt mot målgruppen via Internet, tidningar, utomhusannonser, samarbete med olika ungdomsorganisationer,
utbildningar etc. och indirekt via de vuxna som ungdomar kommer i kontakt med i sin vardag.
Budskap
Budskapet skall vara positivt och styrkegivande - inte förmanande eller demoniserande.
• Alla sexuella handlingar ska vara ömsesidiga
• Ingen ska utöva, acceptera eller blunda för sexuella övergrepp
I år är arbetet mot det sexuella våldet extra viktigt då vi kan se ett ökat antal anmälda sexualbrott i målgruppen för kampanjen.
Vad är problemet?
‐ I Stockholms län polisanmäls varje dygn i snitt nio sexualbrott, varav tre våldtäkter eller grova våldtäkter.
‐ Av dessa våldtäkter sker cirka 80 % inomhus och gärningsmannen är känd av offret.
‐ Drygt 65 % av offren i de polisanmälda våldtäkterna är under trettio år. Vid en fjärdedel av de polisanmälda våldtäkterna är de misstänkta
gärningsmännen mellan femton och tjugo år.
‐ Den faktiska omfattningen av sexualbrott mot barn och unga i Sverige är okänd. Internationella skattningar tyder på att endast 3‐12 procent
av brotten anmäls.
‐ 64 procent av flickorna och 22 procent av pojkarna på gymnasieskolan uppger att de utsatts för olika typer av övergrepp, där bland annat
tafsningar och blottning ingår. Tretton procent av flickorna och fem procent av pojkarna uppger att de utsatts för övergrepp där någon form
av penetrerande sex har ingått.
‐ Många vuxna som arbetar med ungdomar saknar kunskap och stöd för att våga ta upp problemet och diskussionen med ungdomarna.
Vilka är med?
Förutom de 11 medverkande myndigheterna i Operation Kvinnofrid, som verkat tillsammans i denna fråga sedan 1996, har Stockholms läns kommuner
visat stort intresse för höstens kampanj. Även näringslivet och en del organisationer är tillfrågade att stödja kampanjen vilket också bemötts med stort
intresse. Våra samarbetspartner kommer att stödja oss finansiellt, men även med att hjälpa oss sprida kampanjens material och budskap i sina egna
kanaler.
Operation Kvinnofrid
Operation Kvinnofrid är ett samverkansprojekt mellan myndigheter och organisationer i
frågor som rör mäns våld mot kvinnor i nära relationer i Stockholms län. Målet för
projektet är att:
• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.
• Synliggöra mäns våld mot kvinnor och hur barnen drabbas av detta våld.
• Öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor.
• Medverkande myndigheterna ska samverka för att erbjuda ett bättre bemötande
av våldsutsatta kvinnor och barn.

Källa: Operation Kvinnofrid




annonser

Föreläsare

Ämnen

extra anpassningar  tillgängliga lärmiljöer  konsultation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se