Elevhälsan - Kartläggning av utvärderade program mot mobbning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kartläggning av utvärderade program mot mobbning

Publicerad: 2007-12-05
På Myndigheten för skoluveckling kan vi läsa att det har gjorts en kartläggning över alla mobbningsprogram som finns.
De flesta program som används är inte utvärderade.
Det har gjorts få vetenskapliga utvärderingar av program mot mobbning i Sverige.

  De flesta program som används är inte utvärderade och man vet inte vilka effekter de har. Det visar en granskning av utvärderingar som genomförts på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling. Från studier i andra länder vet man att tre faktorer är särskilt viktiga att beakta vid införandet av program mot mobbning. Arbetet mot mobbning bör utgå ifrån en analys av situationen på den egna skolan. Hela skolan bör vara delaktig och implementeringen bör göras omsorgsfullt, enligt en uppgjord plan.

En del av regeringsuppdraget kring utvärderade program mot mobbning var att kartlägga utvärderingar av de program mot mobbning som används i skolorna. Här beskrivs kartläggningens olika delar.

FD Tomas Matti har genomfört en granskning av utvärderingar av program mot mobbning som visar att få program är utvärderade och att de flesta utvärderingar som gjorts har låg vetenskaplig kvalité. Undantaget är Olweusprogrammet som är omfattande utvärderat av grundaren Dan Olweus vid universitetet i Bergen.

Mobbningsförekomsten minskar mellan 30 och 50 procent enligt olika utvärderingar. Utvärderingarna är inte oomstridda bland annat eftersom det framförallt är programföreträdaren själv som genomfört dem. Dan Olweus är nestor inom forskningen kring mobbning. På senare år har alltfler pedagoger och sociologer börjat intressera sig för ämnet och kunskapen om mobbning har breddats.

Utöver de utvärderingar Tomas Matti granskat har programmen Klassmorfar i skolan och Skolkomet utvärderats och då visat positiva resultat.

I Norge har man kommit längre inom forskningen kring mobbning. En stor studie av olika förebyggande program i skolan genomförts av Thomas Nordahl m.fl. De finner att Olweusprogrammet och programmet Zero ger vetenskapligt belagd minskning av mobbning. Det finns indikationer på att programmen StegVis och Lions Quest minskar mobbning i skolan men dessa program anses inte är tillräckligt utvärderade. Ett program med bredare ansats än enbart mobbningsminskning som kallas LP-programmet sprids nu i Norge efter utvärderingar med positiva resultat.

I Finland utvecklas just nu ett forskningsbaserat program kallat KiVa Skola av psykologiinstitutionen och Centret för inlärningsforskning vid Åbo universitet på uppdrag av undervisningsministeriet. Programmet bygger på professor Christina Salmivallis forskning kring mobbning och innebär insatser riktade till skolpersonal, elever och föräldrar.

En internationell metautvärdering, en utvärdering av utvärderingar, av program mot mobbning har genomförts av australiensaren Ken Rigby. En del program som används i olika länder har påvisad effekt, andra inte. Olika typer av program kan vara lika effektiva.

Läs mer på Myndigheten för skolutveckling (öppnas i nytt fönster)

Läs hela rapporten pdf fil (178 kB) öppnas i nytt fönsterKälla: Mydigheten för skolutveckling
annonser

Föreläsare

Ämnen

verksamhetschef HSL  ledningssystem  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se