Elevhälsan - Klüft: Jag oroas över våra ungas hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Klüft: Jag oroas över våra ungas hälsa

Publicerad: 2021-01-20
Generation Pep har sedan 2016 arbetat för att alla barn och unga ska ha viljan och möjligheten att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Sen de 4,5 år som gått sedan starten har organisationens arbete utvecklats och idag ger de bland annat årligen ut en vetenskaplig rapport, Pep-rapporten, om hälsoläget bland barn och unga i Sverige samt bedriver en stor verksamhet mot skolor för att ge stöd i skolornas systematiska hälsoarbete. Idag har över 1500 skolor registrerat sig i det kostnadsfria digitala metodstödet Generation Pep Skola.

I den senaste Pep-rapporten som kom i april 2020 framgick att bara två av tio barn och unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet som Världshälsoorganisationen förespråkar. Rekommendationen är 60 minuters fysisk aktivitet dagligen, och att så få barn når upp till rekommendationen kan få stora hälsokonsekvenser senare i livet.

Detta är en utveckling som oroar oss på Generation Pep och allra mest oroväckande är det för tonåringarna som redan rör sig minst och också är den grupp som under år 2020 i stor utsträckning fått plugga på distans till följd av pandemin och troligtvis har deras fysiska aktivitet då gått ned ytterligare, säger Carolina Klüft som är verksamhetschef på Generation Pep.

Ett sätt att stötta barn och unga till mer rörelse är genom att jobba mer aktivt med ett hälsofrämjande arbete i skolan. För att stötta skolor i detta har Generation Pep tagit fram det kostnadsfria digitala metodstödet Generation Pep Skola. Hittills har över 1500 skolor registrerat sig och nyligen certifierades de första skolorna som arbetat systematiskt inom verktygets sex olika områden. Generation Pep Skola ger skolor stöd i att arbeta både med fysisk aktivitet och med hälsosamma måltider som en naturlig del av skoldagen, och allt är såklart kopplat till läroplanen. Kopplat till verktyget finns också en inspirationsbank där skolor kan dela med sig och inspirera varandra.

Registrera er gratis på Generation Pep Skola idag 

Om Generation Pep

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Läs mer på www.generationpep.se

Om Generation Pep Skola

Generation Pep Skola är ett kostnadsfritt digitalt metodstöd, framtaget tillsammans med skolor och forskare från KI och GIH. Verktyget stöttar skolor i det systematiska hälsoarbetet och skolor kan även bli certifierade Generation Pep Skolor. Läs mer på www.pepskola.seKälla: Sponsrat innehåll från Generation Pep
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  stress  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se