Elevhälsan - Kort intervju med Jonas Nilsson som skrivit "Handbok i klassrumsledarskap" Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Kort intervju med Jonas Nilsson som skrivit "Handbok i klassrumsledarskap"

Publicerad: 2020-10-15
Ta del av Jonas Nilssons tips och korta tankar kring klassrumsledarskap.

Lite kort beskrivning om boken?

Nyckeln till att skapa studiero för undervisning är ett klassrumsledarskap som grundar sig på tydlighet, trovärdighet och goda professionella relationer. Tanken med handboken är att ge en massa konkreta metoder, understödda med forskning,  som skolor och lärarutbildningar kan arbeta med strukturerat, för att skapa studiero i klassrummet och på sikt höja kunskapsresultaten.  

Varje kapitel i boken utgår från faktiska och igenkännbara situationer och innehåller såväl ordningsskapande metoder som adekvat forskning inom fältet. I slutet av varje kapitel finns förslag på övningar som lärarstudenter och lärare kan använda för att utveckla sitt ledarskap. 

Varför skrev ni boken?

Det var jag tog initiativ till boken. Jag har arbetat som lärare i snart 20 år varav sju år i ett utsatt område i södra Stockholm. Där gavs jag en rad insikter, bland annat att det faktiskt tillslut går att nå alla klasser, trots att de verkligen testar en från början. Med ett tydligt, varmt och konsekvent ledarskap i klassrummet så blir det så oerhört mycket lättare att göra det vi lärare är där för, dvs. att lära eleverna en massa saker.  

I ljuset av den debatt som förekommit under en längre tid, med ett tävlande i att föreslå straff och hårdare tag, så kände jag för att berätta om en annan väg till att bringa ordning i klassrummen. En väg där lärarens professionalitet och möjlighet att påverka sätts i fokus, även på skolor och i klasser där det är mycket oroligt. Men arbetet är inte lätt, utan måste ske med struktur och systematik. Det har saknats en bok med tydliga, konkreta och klassrumsnära metoder i kombination med adekvat forskning som stöder metoderna. Det var därför jag kontaktade Martin och han ville gärna vara med och skriva.   

På vilket sätt och varför är den relevant för elevhälsan?

Ett gott ledarskap i allra högsta grad relevant för elevhälsan. Det gör så att elevernas mående blir bättre i klassrummet helt enkelt. Elever vill ha en tydlig riktning, få beröm när de gör något bra och tillsägelser gör något dumt. De vill känna att läraren har kontrollen i klassrummet och motverkar kränkningar, mobbning och rasism. Ett tydligt men varmt ledarskap ger eleverna en trygghet i klassrummet. Man kan liksom känna på stämningen i klassen om en elevgrupp respekterar sin ledare. Där råder en lugn och trygg stämning och eleverna följer de regler som satts upp. De vågar dessutom prata uttrycka sina åsikter, utan rädsla för att bli avbrutna eller retade. Under ett svagare ledarskap dominerar ofta en klick elever och sätter sina egna regler. De hämmar det goda samtalet i klassrummet och begränsar både sina egna och klasskamraternas möjligheter till att prestera och må väl. 

Lite kort om författarna?

Jonas Nilsson är lärare i svenska och idrott sedan år 2000. Han föreläser om ledarskapet i klassrummet och är en tongivande röst inom den svenska skoldebatten.

Martin Karlberg är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han forskar och undervisar om ledarskap i klassrummet, pedagogisk psykologi och specialpedagogik. 


annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  utveckling  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se