Elevhälsan - Mår du dåligt av din relation? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Mår du dåligt av din relation?

Publicerad: 2019-10-11
Var femte ung är utsatt för brott i sin relation, trots det har förhållandevis få insatser för att uppmärksamma och förebygga detta gjorts i Sverige.
Att motverka killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer är en utav de viktigaste insatserna för att uppnå det sjätte jämställdhetspolitiska målet; att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Trots att vi har en relativt stor medvetenhet kring våldsområdet i Sverige så har
våldet i ungas relationer länge varit en blind fläck i arbetet mot våld. Fokus har legat på vuxna och på senare år även barnen som upplever våld i hemmet, ett mycket viktigt perspektiv.
Dock så har gruppen unga som själva blir utsatta för våld i sina egna intima relationer förbisetts. Därför öppnades i februari i år www.ungarelationer.se – en stöd- och kunskapsplattform för alla unga mellan 15-20 år. Den vänder sig både till den som blir utsatt, den som utsätter någon och den som är kompis. Här kan man få stöd via chatt varje kväll mellan kl 20-22, man kan göra ett quiz ”Är du i en schysst relation?” och man kan läsa i den ungdomsanpassade kunskapsbanken om tex olika sorters våld, varningstecken och vad man ska göra om man själv är utsatt eller utsätter någon annan.

Under sitens första åtta månader har den redan haft över 170 000 unika besökare och fler än 3800 kontakter har tagits med chatten.

Quizet är det mest populära att göra på sidan och har hittills gjorts av 22 852 personer. Majoriteten av de som pratar i chatten är barn, dvs under 18 år och de flesta har inte pratat om sina upplevelser med någon annan innan de kommer in till ungarelationer.se.
Behovet av att synliggöra detta är uppenbarligen stort. I kontakterna på  ungarelationer.se är det tydligt att det till stor del handlar om killars våld mot tjejer även i ungas relationer. Våldsutövande män börjar inte plötsligt slå någon från 
ingenstans i vuxen ålder. Beteenden präglade av makt och kontroll kommer långt tidigare och om vi kan fånga upp dem redan i unga år kan förhoppningsvis mycket lidande förhindras. Om vi dessutom kan motverka att en ung persons första relation är fylld av våld eller att någon kan ta sig ur en sådan relation innan det värsta händer, så är oerhört mycket vunnet. Det finns också en mängd ohälsofaktorer kopplade till upprepad våldsutsatthet. Att tex vilja göra något åt unga psykiska ohälsa förutsätter en förståelse för den våldsutsatthet som många unga bär på.

Några korta punkter som kan vara bra att ha med sig för dig som möter unga i din yrkesroll:

  • Förstå att det lika gärna kan vara en 16-årig tjej som blir utsatt för våld av sin kille som att en medelålders gift kvinna med barn kan blir det.
  • Ta ungas berättelser och relationer på allvar – många unga vittnar om att deras relationer blir nedvärderade och inte tagna på lika stort allvar som vuxnas.
  • Att berätta om våld kan ta tid – men också gå snabbt ibland för unga med rätt bemötande.
  • Signalera att ni kan detta genom tex affischer i väntrum och relevanta frågor. (Se, hämta och beställ material på www.ungarelationer.se/material)
  • Förståelse för att det kan vara svårt att lämna - det digitala våldet kan göra det extra svårt.
  • Lär de unga att våld kan se ut på olika vis – det kan vara mer än det fysiska – använd till exempel texten om olika sorters våld på ungarelationer.se
  • Fråga alltid unga som kommer till dig om de är i en relation (ett ha brett perspektiv på relation) och hur den är/hur de mår i den.
  • Rutinmässigt ställa tydliga frågor om våld till alla unga inom både hälso- och sjukvården och elevhälsovården
  • Identifiera unga förövare i tid, dels genom att även fråga om våldsutövande i mötet med unga, dels genom att utöka arbetet med förövare av våld i relationer till att även inkludera de som är under 18 år.
  • Killars våld mot tjejer bör alltid inkluderas och särskilt lyftas i arbete, policys och strategier som berör frågan om mäns våld mot kvinnor


Till sist, glöm inte pornografins inverkan på ungas relationer. I kontakterna i chatten ser vi en stor påverkan när det gäller det sexuella våldet och den normalisering av det våldet som många unga lever med. Om du känner att du behöver få en uppdaterad bild av hur porren som unga konsumerar ser ut så är ett tips att se filmen ” Pornland - hur porrindustrin kapat vår sexualitet” (den finns att streama här: http://unizon.se/pornland)” c- hur porrindustrin kapat vår sexualitet” (den finns att streama här: c) och vill du arbeta vidare med den frågan med de unga så finns mycket bra material för detta att finna här:
https://www.reality-check.nu/material/lektionsupplagg/

Ps. I februari släpper ungarelationer.se tillsammans med Länsstyrelserna och
Jämställdhetsmyndigehten en handledning kring våld ungas partnerrelationer för dig som jobbar med unga, maila info@ungarelationer.se eller håll utkik på vår hemsida eller i sociala medier!


annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  skola  handledning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se