Elevhälsan - Motiverande samtal Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Motiverande samtal

Publicerad: 2007-06-05
Motiverande samtal är en samtalsmetod för att hjälpa människor att vilja förändra problematiska beteenden och få tilltro till sin förmåga att klara att genomföra förändringen.
Motiverande samtal (engelska Motivational Interviewing, MI) utvecklades som metod på 1980-talet av psykologerna Bill Miller (USA) och Stephen Rollnick (Storbritannien) för att hjälpa lågt motiverade patienter med alkohol- och drogproblem att komma vidare till en förändring.

Sedan drygt 10 år tillbaka används MI i Sverige inom allt fler områden, där det är aktuellt att hjälpa människor att hitta sin egen motivation till att ändra livsstil. MI är evidensbaserad som samtalsmetod bland annat för att hjälpa människor till förändring av • Riskbruk och beroende av alkohol, droger och tobak • Sexuella riskbeteenden • Bristande motion, och • Dåliga matvanor. MI som metod består av ett förhållningssätt och ett antal samtalsverktyg. Centralt i förhållningssättet är en utforskande och samarbetande stil, där man som rådgivare visar att man vill förstå personens sätt att se på problemet och en förändring av detta samtidigt som man försöker hjälpa personen att komma vidare till en förändring genom att erbjuda information om riskerna med beteendet och samtala om den osäkerhet som ofta finns inför en förändring. Ett viktigt inslag i MI är att förstärka personens tillit till sin förmåga att förändra sig. Rådgivaren har också tillgång till verktyg för att locka fram s.k. förändringsprat och förebygga och hantera motstånd, som ofta blir ett hinder, som man behöver komma förbi, vid samtal om förändring av vanor.

En handledning för användning av motiverande samtal inom skolhälsovården finns och är utgiven av Statens folkhälsoinstitut, ISBN 978-91-7257-466-3  I skriften beskrivs att motiverande samtal är en metod som lämpar sig väl för att hjälpa elever till förändring framförallt när det gäller livsstilen. Samtalet ger eleven större förståelse för ett problem och möjliga lösningar blir synliga. Författare till skriften är psykologerna Barbro Holm Ivarsson, statens folkhälsoinstitut och Margareta Pantzar, landstingets i Uppsala län.

Grundkurser i motiverande samtal, som har som mål att man självständigt skall kunna använda metoden i förändringsarbete med klienter, omfattar oftast tre till fyra dagar. Kontaktuppgifter om lärare i motiverande samtal, som är medlemmar i MINT, Motivational Interviewing Network of Trainers, finns på http://www.motivationalinterview.org/. I Sverige finns ett 20 tal tränare i motiverande samtal, som erbjuder kurser.

 


annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se