Elevhälsan - SBU-rapport Ätstörningar – upplevelser av vården i vetenskaplig sammanställning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


SBU-rapport Ätstörningar – upplevelser av vården i vetenskaplig sammanställning

Publicerad: 2019-09-27
Personer med ätstörningar upplevde det som att vården lade alltför stort fokus på det medicinska, på normalisering av ätande och vikt. Det framkom i SBU:s översikt av kvalitativ forskning kring ätstörningar, framför allt anorexia nervosa.
SBU har sammanställt kunskap om hur sjukdomen och vården upplevs av patienter, anhöriga och vårdpersonal.

Sanna Aila Gustafsson är socionom och psykoterapeut som forskat kring ätstörningar. Hon har varit sakkunnig i SBU:s projekt:
- Patienterna, liksom deras anhöriga, uttryckte önskemål om att vården i högre utsträckning skulle se till hela individens livssituation och relationer, och fokusera mindre på ätande och vikt. Samtidigt visade forskningsgenomgången att vårdens personal ofta upplevde att den mer medicinska synen på ätstörningar kunde vara till hjälp.
I SBU:s sammanställning betonade både patienter och anhöriga vikten av en allians med vården. En god allians mellan patienter och vårdens personal upplevdes dock som svår att uppnå.
Flertalet studier som ingick i SBU:s genomgång var dock utländska, så alla upplevelser behöver inte vara typiska för svenska patienter med ätstörningar.

SBU:s sammanställning är ett regeringsuppdrag och utgör ett kunskapsunderlag för Socialstyrelsens fortsatta arbete.

Sakkunnig: Sanna Aila Gustafsson, docent Örebro universitet, enhetschef Eriksbergsgården, ordförande Svenska Ätstörningssällskapet (SEDS), tel: 072 2495986, mail: sanna.aila-gustafsson@regionorebrolan.se

Ätstörningar – erfarenheter och upplevelser ur patientens, anhörigas och hälso- och sjukvårdens perspektiv


annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  verksamhetschef HSL  ledningssystem  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se