Elevhälsan - SBU-rapport Föräldrastödsprogram kan hjälpa familjer med utagerande barn Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


SBU-rapport Föräldrastödsprogram kan hjälpa familjer med utagerande barn

Publicerad: 2019-09-27
Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt. Det konstaterar SBU som granskat en systematisk översikt i ämnet.
Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.

Det 50-tal olika föräldrastödsprogram som har ingått i SBU:s underlag handlar alla om utagerande beteenden hos barn i åldern två till nio år. Genomgången visar att vissa komponenter i föräldrastödsprogrammen hade samband med minskat utagerande:
– positiv förstärkning, beröm
– naturlig eller logisk konsekvens, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med

När barn är utagerande framstår dessutom en rad andra komponenter som verksamma:
– byggande av relationer
– gemensam lek
– aktivt lyssnande
– färdigheter för föräldrarna själva
– time-out, det vill säga att föräldrar och barn skiljs åt för att kyla ner en konflikt

Resultatet att time-out är en verksam komponent kan tänkas bero på att den minskar föräldrarnas benägenhet att ta till våld.

Det finns ett 20-tal manualbaserade föräldrastödsprogram i Sverige. Få av dem har utvärderats. Det skulle vara till hjälp för både föräldrar och kommuner om förespråkare för varje program kunde redovisa vilka komponenter som ingår, skriver SBU.
Exempel på utagerande beteende är trots som inte är övergående, aggressivitet, att slåss, ljuga eller stjäla. För yngre barn leder utagerande beteende till konflikter, på längre sikt finns ökad risk för olika typer av negativa konsekvenser.

Sakkunnig: Sundell, Knut, sakkunnig i socialt arbete hos SBU, docent, tel: 08-412 32 22, mail: knut.sundell@sbu.se

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter


annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  utbildning  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se