Elevhälsan - Schizofreniförbundets nya projekt främjar barns psykiska hälsa Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Schizofreniförbundets nya projekt främjar barns psykiska hälsa

Publicerad: 2020-04-01
Schizofreniförbundet får 7,5 miljoner kronor från Arvsfonden.
Syftet med projektet BUSKUL är att utveckla en ny metod för att stödja barn och unga som lever i familjer där någon är drabbad av schizofreni eller annan svår psykisk sjukdom. Projektet ska arbeta uppsökande och stöttande i socialt utsatta områden. Vi kommer att ta hjälp av nyckelpersoner och organisationer som känner familjer i de områden de verkar i, för att på så sätt hitta och motivera barnen att ta emot stöd och hjälp.

I städernas utanförskapsområden bor många med bakgrund av att ha migrerat eller varit på flykt. Inte sällan med svåra trauman. Forskning visar att trauma kraftigt ökar risken för att drabbas av psykisk sjukdom såsom schizofreni. Många personer som drabbas av schizofreni har inte sällan begränsad sjukdomsinsikt och svåra symptom, vilket stigmatiserande faktorn kring schizofreni är påtaglig. Det råder också ofta en stor kunskapsbrist om vilken hjälp man kan få. Hos många familjer i utsatta situationer finns ofta en rädsla att barnen ska tas från sin familj, något som vi som arbetar eller har arbetat i dessa områden fått erfara. Detta sammantaget gör att det ofta är svårt för den sjuka och deras anhöriga att söka rätt hjälp. För barn blir det extra svårt att själv finna stöd och hjälp i en svår livssituation. Det är dessa barn och unga vi vill försöka nå.

Vi siktar initialt in oss på målgruppen barn 7-12 år och därefter ungdomar i åldern 13-25 år. Det handlar om att få barnen att förstå att de inte är ensamma eller att det inte är deras fel att den anhörige är sjuk. När det gäller att hitta trygghet och en hemvist söker sig dessa barn och unga inte sällan till kriminella grupperingar. Andra barn och unga väljer en annan väg, vill ”skydda” sin anhörige och blir på detta sätt medberoende och tar tidigt på sig ett alltför stort vuxenansvar.

Vår viktigaste uppgift blir att just skapa ett uppsökande program för målgruppen. Vi kallar vårt projekt BUSKUL, Barn och Unga i Sverige-Kunskap Ut i Landet. Vi vill skapa ett program som är baserat på relevanta teorier, forskning och beprövad erfarenhet. BUSKUL ska innehålla en manual och ett arbetssätt som når fram och kan stödja och hjälpa barnen.  Programmet ska innehålla avsnitt som ger barnen kunskap om den anhöriges sjukdom och hur de kan förhålla sig till den. BUSKUL handlar om att barnen ska förstå att ilska, avundsjuka och hat är vanliga känslor, som man kan känna och att detta inte är klandervärt.

Strukturerade samtal kring dessa frågor ska ledas av vuxna med relevanta och goda kunskaper kring schizofreni, eller annan psykossjukdom. Dessa samtal handlar inte bara om den anhöriges eventuella hallucinationer eller vanföreställningar utan handlar även om hur sjukdomen kan påverka såväl känslolivet som intellektuella funktioner hos den sjuke. BUSKUL ska också innehålla aktiviteter som barnen själva får vara med och skapa.

Det finns liknande verksamheter som arbetar med stöd till barn och unga som lever i familjer med svår psykisk sjukdom eller missbruk, men inget är som detta projekt direkt uppsökande.
 
Det område där vi initialt kommer att implementera BUSKUL är Spånga/Tensta, Kista/Rinkeby. Elevhälsan, genom sin personal och den relation man har med eleverna, kommer att bli en ovärderlig samarbetspartner under skapandet av programmet inte minst när programmet kommer igång.
 
Om ni är intresserade att höra mer om BUSKUL, kontakta:
 
Eva-Mari Thomas
evamari@mac.com


annonser

Föreläsare

Ämnen

Trygghet  Säkerhet  Servicebemötande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se