Elevhälsan - Sex är frivilligt – annars är det ett brott Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Sex är frivilligt – annars är det ett brott

Publicerad: 2021-02-25
Varje människa har rätt att bestämma över sin kropp och sin sexualitet. Sverige har därför sedan den 1 juli 2018 en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. I media beskrivs den ofta som en samtyckeslag. Lagstiftningen gör det tydligt att den som vill ha sex alltid har ansvar att ta reda på att den andra personen vill. Sex är frivilligt, annars är det ett brott.

Bakgrund till lagändringen

I spåren av #Metoo-hösten 2017 lade regeringen fram ett förslag till riksdagen om en samtyckesbaserad sexualbrottslagstiftning. Frågan hade dock varit aktuell många år inom svensk politik. Redan 2014 tillsattes en statlig utredning i syfte att se över om det var möjligt att stärka skyddet för den sexuella integriteten genom en samtyckesreglering. Ett syfte med den nya lagstiftningen var enligt regeringen att förändra normer och värderingar i det svenska samhället. Med den nya lagstiftningen skulle fokus vid sexualbrott ligga på gärningspersonens beteende, inte den utsattas.

Synen på sexualbrottslagstiftningen bland unga

En intervjuundersökning som Brottsoffermyndigheten har låtit genomföra visar att det råder väldigt blandade attityder till sexualbrottslagstiftningen bland unga. Samtidigt som lagändringen beskrivs som välkomnad och viktig missuppfattar många lagen och skämtar om den istället. Både tjejer och killar lyfter i intervjuerna fram vikten av att informera om innebörden av lagstiftningen tidigt i skolan, bland annat för att ökad kunskap kan förebygga och förhindra övergrepp i framtiden.

Vad innebär den nya lagen?

Gränsen för vad som är straffbart som ett sexualbrott går numera vid om ett deltagande i en sexuell aktivitet är frivilligt eller inte. Frivillighet innebär att en person genom ord, handling eller på annat sätt har uttryckt ett ja till en sexuell handling. Personen kan ha sagt att den vill men den kan också ha gjort det tydligt genom till exempel sitt kroppsspråk eller genom att aktivt medverka till de sexuella handlingarna. Visar en person inga tydliga tecken ska den som vill ha sex utgå från att den andra personen inte vill.

Det är också viktigt att komma ihåg att en person har rätt att när som helst ändra sig. Det spelar ingen roll vad som har hänt innan eller vem som tog initiativ från början. Om någon fortsätter med en sexuell handling mot någon som inte längre vill upphör den sexuella handlingen att vara frivillig och övergår till att bli ett sexualbrott. Ett ja till en viss typ av sexuell handling betyder inte heller att det gäller för andra handlingar. Det är därför viktigt att vid varje ny situation fråga eller på något annat sätt ta reda på om den andra personen fortfarande vill.

Två nya brottsrubriceringar

Oaktsamt sexuellt övergrepp och oaktsam våldtäkt är nya brott i sexualbrottslagstiftningen. Det är situationer när en person genomför en sexuell handling trots att den personen misstänker eller borde ha misstänkt att den andra inte vill. Den som vill ha sex har alltid ansvar att ta reda på om alla inblandade verkligen vill.

Länk till utbildningsmaterial

Film om samtyckeslagen

Brottsoffermyndighetens webbplats 

Kampanjsida för Av fri vilja och information om sexualbrottslagstiftningen Källa: Sponsrat innehåll från Brottsoffermyndigheten
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  lärarhälsa  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se