Elevhälsan - Skolenkäten HT 2019 Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Skolenkäten HT 2019

Publicerad: 2020-02-04
Här kan du ta del av du resultaten för skolor och kommuner från Skolenkäten HT 2019. Höstens omgång av Skolenkäten omfattar 240 000 svar från elever, lärare och föräldrar.

Skolenkäten ett av flera underlag

Skolenkäten är en del av Skolinspektionens arbete med att granska landets skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen och är ett av flera underlag inför bedömningen av skolan. Delar av enkätresultaten redovisas också på
Skolverkets webbplats Utbildningsguiden.

Här kan du läsa hur vi genomför Skolenkäten

Här kan du läsa hur vi granskar skolorna

Ta del av resultatet

Totalt deltog 298 skolhuvudmän och skolor över hela riket från Jokkmokk till Simrishamn. Bland annat deltog även alla kommunala skolor i Stockholms kommun. Resultaten finns publicerade i PDF-format skola för skola på Skolverkets webbplats:Skolverkets statistiksök 

Dessa grupper fick svara på enkäten

Elever i grundskolans årskurs 5 och 9 samt år 2 på gymnasiet, pedagogisk personal i grund- och gymnasieskolan och föräldrar/vårdnadshavare till elever i förskoleklass, grundskolan samt grundsärskolan fick svara på enkäten.

Alla skolor deltar

Skolenkäten görs en gång per termin och varje enkätomgång omfattar en fjärdedel av landets skolor. Alla skolor i landet deltar i enkäten under en tvåårsperiod. I excelfilen nedan får du en överblick över huvudmän som besvarat och kommer att besvara Skolenkäten HT 2018-VT 2020.

Läs mer om Skolenkät HT 2019 och ta del av resultaten 


annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  dokumentation  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se