Elevhälsan - Ta vara på föräldrarnas avgörande roll Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Ta vara på föräldrarnas avgörande roll

Publicerad: 2019-05-15
Nu när skolåret närmar sig sitt slut är summeringen av skolåren för en stor del gymnasieelever en mindre lyckad historia. Jag träffar många av dessa ungdomar. Jag lyssnar på deras berättelser och känner deras besvikelse, frustration och/eller uppgivenhet. Mest av allt skulle jag vilja vrida tillbaka klockan så de fick börja om från början.

Jag arbetar med övergången mellan skolan och arbetslivet, på Arbetsförmedlingen. I mitt uppdrag träffar jag ungdomar som kan ha svårt att komma ut i arbetslivet på egen hand. Genom åren har jag träffat över tusen ungdomar som jag önskat hade fått ”börja om från början”. Visserligen har stödet från skolan funnits många gånger men det har inte varit kontinuerligt eller tillräckligt. Därför sitter de hos mig.

Regelbundet träffar jag personal från både elevhälsan och psykiatrin och ser tydligt att de jobbar stenhårt för att stötta dessa unga. Ändå känns det som att det alltid är fler som behöver stöd än vad skolan och psykiatrin kan mäkta med. Vecka efter vecka läser man om den ökade psykiska ohälsan hos barn och samtidigt läser man att resurserna inte räcker till eller att besparingar är på gång. Hur ska detta någonsin kunna vända?

De få fall där man har lyckats vända trenden är då skolor har samarbetat aktivt med och stöttat föräldrarna i sina roller. Det är just det som jag har saknat: fokus på att stödja föräldrarna i sin föräldraroll. Barn tillbringar största delen av sitt liv i hemmet, utanför skolan. Föräldrarna är de största rollmodellerna och har det största ansvaret för sina barns utveckling av självkänsla, självinsikt och självförtroende. Vi vet detta, men ändå lägger samhället nästan ingen energi på att stötta de personer som är mest avgörande i dessa processer, nämligen föräldrarna.

Som förälder till 3 barn har jag inte upplevt att jag har fått någon konkret hjälp för att stödja mina barn genom skolan. Därför skapade jag en egen metod – FöräldraFokus-metoden - en metod som hjälper föräldrar att lyssna på sina barn, förstå deras behov och, tillsammans med barnet, hitta strategier som fungerar – för vardagen och för skolarbetet. FF-metoden är för alla barn och kan användas i förebyggande syfte.

Det allra första steget i att förstå vad barn behöver är att fråga dem. Det är just det som den Specialpedagogiska skolmyndigheten gjorde nyligen – de gick ut och frågade elever med funktionsnedsättning hur de upplever sin situation och vilka behov de har. ”Ytterst är det eleven som kan beskriva vad som fungerar eller inte fungerar i olika situationer” enligt Tove Söderqvist Dunkers, samordnaren för barnpanelsarbetet på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Många av de främjande faktorer för trygghet, studiero och studiemotivation som kom fram i rapporten behöver även finnas i hemmet, till exempel:

  • Att föräldern är närvarande i vardagen, ser och lyssnar på sitt barn och har en tillåtande och respektfull inställning till barnets agerande.
  • Att det finns lugn och ro kring barnet och att föräldern tar sig tid att förklara olika uppgifter på ett tydligt sätt.
  • Att det skapas förutsättningar för att barnet ska röra på sig.

Dessutom behöver barn unika strategier anpassad just till sina egna förutsättningar. För att skapa dessa strategier behöver föräldrar ”djupdyka” ner i barnets verklighet – och förstå vilka förväntningar skolan och fritidsaktiviteter har på dem, hur barnet hantera dessa, vad som funkar och vad som inte funkar. Det är först när man får svar på dessa frågor som man kan skapa individuella strategier. Allteftersom barnet utvecklas på hemmaplan kan det använda sina nya kompetenser i skolan.

Som utvecklingen ser ut idag är det min bestämda uppfattning att vi kan enbart vända skutan när föräldrarna får stöd att aktivt vara en del av resan. När föräldrar vet vad de behöver göra (och inte göra) har de lättare att axla sin roll.  Medvetna föräldrar har lättare att bidra till att det finns en kontinuitet i det stöd som deras barn kan behöva. När alla vuxna omkring ett barn tar sitt medvetna ansvar – och samarbetar - ökar också chanserna till att stödet faktiskt räcker till.

Rapport: Eleverna med funktionsnedsättning beskriver hur trygghet och stöd kan förbättras – 25 april, 2019.

Isabel Eriksson

 


annonser

Föreläsare

Ämnen

rörelse i skolan  sömn  pulsträning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se