Elevhälsan - Webbaserad elevenkät Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Webbaserad elevenkät

Publicerad: 2007-05-31
Barn och unga är en viktig målgrupp men ofta saknas bra hälsodata över denna målgrupp. Samtidigt har skolsköterskorna stor kunskap om hur barn och unga lever och mår men saknar ett verktyg som underlättar för dem att nå ut med denna kunskap. En möjlig väg att ta tillvara denna kunskap är om skolhälsovården skulle använda ett bestämt urval av frågor i sina hälsoenkäter samt ett webbaserat system som kan sammanställa svaren från enkäten.

Detta projekt syftar till att utveckla och testa ett frågeformulär samt ett webbaserat system för insamling av hälsodata. Insamlingen utgår elevhälsoenkäten som eleven fått fylla i inför hälsosamtalet.

På denna sida kan du ta del av arbetet med att utforma elevhälsoenkäten.
Frågeformulär Vid utformning av frågeformuläret har vi utgått från följande kriterier: 1) Frågorna ska vara av värde för hälsosamtalet 2) Frågorna ska ha bevisad effekt på hälsan 3) Ohälsosamma resultat ska vara möjliga att påverka via åtgärder/insatser. Det sista kriteriet medför att förhållanden i skolan får mer framträdande plats än förhållanden i hemmet trots att hemmet sannolkikt betyder mer. Enkäten ska ha ett hälsforämjande perspektiv eller salutogent perspektiv. Vad som menas med hälsofrämjande eller salutogent perspektiv är inte helt lätt och begreppen kan tolkas på många sätt. Här kan du läsa mer om hälsofrämjande- och salutogent perspektiv Vi har även utgått från Socialstyrelsens riktlinjer för skolhälsovården, nuvarande elevhälsoenkäter och några andra undersökningar som Barn-ULF (barn levandsförhållanden), Skolbarns hälsovanor (FHI), CAN (alkohol, tobak och droger) samt förslag till nationell mätning av psykisk hälsa (Socialstyrelsen).

Läs mera
annonser

Föreläsare

Ämnen

digital stress  pulsträning  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se