Elevhälsan - Webbaserad metodbok –projekt i Uppsala kommun Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Webbaserad metodbok –projekt i Uppsala kommun

Publicerad: 2007-11-18
I Uppsala har skolhälsovården utvecklat en webbaserad handbok.Under skolsköterskedagarna i Göteborg 2007 presenterades metodboken, vilket gav ett fantastiskt gensvar.

Vi på elevhälsan.se kommer att följa deras arbete.
Det här är den första presentationen.

Uppsalas metodbok utkom 1995 och var ett viktigt arbetsverktyg för personalen inom skolhälsovården. Metodboken bestod av två pärmar med totalt 250-300 sidor, de flesta i wordformat. En stor del av materialet bestod av blanketter och informationsblad. Den dåvarande metodboken var svår att hitta i, en stor del av informationen var ständigt inaktuell och var svår att hålla uppdaterad i samma takt som förändringar tillkom.

Skolsköterskans arbete är ju i många avseenden ett ensamarbete och en förutsättning för god kvalitet är att tillhandahålla aktuella riktlinjer, fortlöpande information och kunskap inom arbetsområdet.

Syfte

Syftet med projektet var att utveckla en webbaserad handbok för skolhälsovården.

Denna e-handbok skulle helt ersätta den tidigare metodboken och vara ett arbetsredskap med aktuell information och kunskap för skolhälsovårdspersonalen.

Mål

Målsättningen med projektet var att skapa ett enkelt arbetsverktyg som skulle fungera så optimalt som möjligt för skolhälsovården. Verktyget skulle göra det lätt för användaren att söka säker och uppdaterad information. Arbetsverktyget skulle även innebära en kvalitetssäkring för skolhälsovården då elever och föräldrar får likartade råd från skolsköterskor inom Uppsala kommun oavsett vilken skola eleven går i.

Resultat

Projektet startade i oktober 2005 och e-handboken implementerades i oktober 2006.

E-handboken ligger nu på kommunens intranät och nås via skolhälsovårdens hemsida. E-handboken fungerar idag som skolhälsovårdens naturliga informationskanal för gällande riktlinjer och styrdokument. Gruppmejl och pappersutskick har helt rationaliserats bort efter implementeringen. E-handboken är överskådlig och lätt att hitta i och all information är sökbar. Alla skolhälsovårdens blanketter finns tillgängliga i e-handbokens blankettarkiv och är ifyllnadsbara via datorn.

Handbokens Innehåll  (Öppnas i nytt fönster)125 kB

Intresse från andra kommuner

Under skolsköterskedagarna i Göteborg fick Uppsala möjlighet att presentera metodboken, vilket gav ett fantastiskt gensvar. Många kommuner tecknande sig för att få tillgång till handboken och har hört av sig med jämna mellanrum för att undersöka om de kan få abonnera alternativt få hjälp att utveckla en liknande med egna riktlinjer. Svårigheterna har varit flera, allt ifrån den tekniska lösningen till att kommuner inte får vara vinstdrivande.

Ett samverkansprojekt mellan SHV-BUP mellan fyra kommuner (Västerås, Sigtuna, Uppsala och Luleå) med syfte att utveckla metoder för barn som far illa, har fått medel från Myndigheten för skolutveckling. Projektet kommer att lägga upp en hemsida för att sprida metoderna och tanken är att denna webbplats ska utgöra en kunskapsportal för skolhälsovården. Denna webbplats kommer att bli ett forum även för metodböcker. Vill din kommun/ friskoleorganisation ha hjälp med att lägga in Era riktlinjer/dokument på webbsidor genom en webbaserad metodbok, som är lätt att uppdatera och ett levande dokument?

Kontakta i så fall:

Christina Stenhammar.
Utvecklingssjuksköterska 
0708/ 56 36 94
christina.stenhammar@uppsala.se

eller
Anna Hedenskog
Utvecklingssjuksköterska
0708/ 21 61 94
anna.hedenskog@uppsala.se


annonser

Föreläsare

Ämnen

lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se