Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Caroline Dyrefors Grufman - BEO-bloggen

Caroline Dyrefors Grufman - BEO-bloggen

Caroline Dyrefors Grufman har varit Barn- och elevombudet (BEO) sedan 1 juni 2012. Hon är jurist med bakgrund som domare. Till sin hjälp har hon ett antal jurister och utredare på Skolinspektionen.

I maj 2012 utsågs Caroline Dyrefors Grufman till BEO. Hon har tidigare arbetat bland annat som kammarrättsråd och åklagare vid Ekobrottsmyndigheten.

Vem som helst kan göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet om missförhållanden i skolan. De anmälningar som bara handlar om mobbning och kränkningar utreds av BEO:s personal. Om de kommer fram till att en huvudman, till exempel en kommun eller ett företag som driver en fristående skola, har brutit mot skollagen kan de rikta kritik mot huvudmannen och ställa krav på åtgärder.

Om en sådan utredning visar att ett barn eller elev har utsatts för en elev- eller personalkränkning kan Caroline Dyrefors Grufman fatta beslut om att kräva skadestånd från huvudmannen. Hon för då det kränkta barnets eller elevens talan mot huvudmannen.

Hon arbetar också med att informera om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och ge skolorna råd om hur lagen ska användas.


Fakta Caroline Dyrefors Grufman
Drivkraft: Viljan att hjälpa utsatta människor och ge dem upprättelse.
Bakgrund: Utnämnd hovrättsråd, kammarrättsråd, åklagare vid Ekobrottsmyndigheten samt byrådirektör vid Socialstyrelsen.
Intressen: Tennis och läsning.

Kontakt: caroline.dyrefors.grufman@skolinspektionen.se, 08-586 081 40

Webbsida: www.skolinspektionen.se/beo

Facebook: www.facebook.com/barnochelevombudetannonser

Föreläsare

Ämnen

medicinska insatser  vårdgivare  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se