Elevhälsan - Elevhälsan - Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

Anna skriver om hur livsstilen påverkar hur man mår och hur det går i skolan.
Postat 2013-10-31 07:36

Äntligen!

Nu är debatten om den ständiga tillgängligheten äntligen igång. Ni som följt  mitt arbete vet att jag länge pratat om ständig uppkoppling och vilka konsekvenser det kan få.  Senast igår på Skolforum pratade jag om hur eleverna hellre är uppkopplade än avkopplade. Både pedagogerna och elevhälsan bekräftade att de har sett konsekvenserna av det i skolan.

Rapports nyhetssändning den 28 oktober tog upp frågan om uppkopplade föräldrar. Flera öppna förskolor i Stockholm har infört mobilförbud då man tycker att föräldrarnas fixering vid telefonerna stör kommunika-tionen med barnen. Barnen är beroende av kontakt och spegling av sin omgivning genom mamma eller pappa. I inslaget talar man om mikrodepressioner hos barnen. När barnet ser att föräldern tar mobilen, då ger barnet upp.

Inte nog med att barnen får bristande kontakt med sina föräldrar de imiterar dessutom deras beteende. Det är inte vad vi säger utan vad vi gör som de lär sig av.

Korrespondenterna den 29/10 handlade om det digitala missbruket. Vi får följa med till både Kalifornien, Indien och Kina i sökandet på hur man ska hantera den nya drogen som de kallar den i programmet. Larry Rosen, som anses vara en internationell expert i just psykologi och teknik, menar att vi har ett osunt förhållande till våra smarta mobiler. Hans studier visar att vi skadar oss själva med ett beteende som innehåller ångest, belöningsbehov och tvångstankar och att det dödar vår kreativitet, vår förmåga att koncentrera oss och vår nattsömn. -Vi blir som Pavovska hundar som dreglar över våra telefoner, säger han.

Jag kan verkligen rekommendera programmet, repris går den 3 november kl. 12.10 men programmet finns också på svt-play.

Fler och fler av våra barn och unga är ständigt uppkopplade och de flesta ungdomar i högstadiet och på gymnasiet har sin smart phone påslagen dygnet runt, många har den till och med i sängen. Vi som jobbar med barn och unga inom skolan har redan sett konsekvenserna av det digitala missbruket, koncentrations-svårigheter, sömnbrist, brist på må-bra-hormon och en hjärna som i ren desperation stänger av för att skydda sig mot alla de intrycksom förmedlas via digitala medier.

Larry Rosen kallar det digitala missbruket för iDisorder. Han säger att iDisorder förändrar hjärnans förmåga att processa information samt  hur man förhåller sig till omvärlden. Det genererar stress, sömnbrist samt et tvångsmässigt behov av att ständigt kolla mobilen. Hans studier har visat att barn och ungas förmåga att fokusera är begränsad till max fem minuter, sedan förlorar de fokus. Hjärnan blir överbelastad, sömncykeln störd och man kommer aldrig till den högre nivån av kreativt tänkande  som annars uppnås av dag-drömmande eller till tillståndet mellan vaken och sovande.

Både Svenska dagbladet, Aftonbladet, Expressen och Metro har tagit upp ämnet så kanske kan vi nu äntligen få upp frågan på agendan.  Jag välkomnar en rejäl samhällsdebatt om hur vi ska hitta balans mellan av- och påknapp, dvs. mellan digital konsumtion och att vara här och nu.  

 

Postat 2013-10-16 07:32

Beteendestörningar av oregelbundna sömnvanor

Att det är viktigt att få barn och unga att lägga sig i tid så att de kan få den sömn de behöver är inget nytt. Inte heller att sömnbrist kan göra att man blir på dåligt humör men nu kommer en studie från Storbritannien som visar att oregelbundna sömnvanor verkligen kan kopplas till beteendestörningar.

Forskarna  har byggt sin undersökning på intervjuer med mödrarna och lärarna till 10 230 brittiska barn. Barnens sömnvanor har kartlagts vid 3, 5 och 7 års ålder. Det man såg var att de  barn som gick och la sig senare än nio var mer hyperaktiva och hade sämre uppförande än dem som hade regelbundna vanor. De visade också mer emotionella problem samt symptom på jetlag. Barn som hade oregelbundna sömnvanor under längre tid drabbades mer vilket enligt studier också kan leda till störningar i hjärnans utveckling. Att inte ha regelbundna sömnvanor under de kritiska utvecklingsperioderna i barndomen kan få livslånga effekter på hälsan. De barn som alltid haft oregelbundna sömnvanor var mer illa däran än de som bara hade det ibland. Forskarna såg också att det gick att få tillbaka barnen i bättre beteende så snart som barnen fick regelbundna sömnvanor igen.

Man kunde också konstatera att dåliga sömnvanor kunde kopplas till andra dåliga vanor som till exempel att inte äta frukust och att titta mycket på TV. 

I sin slutsats skriver forskarna: Having regular bedtimes during early childhood is an important influence on children's behavior. There are clear opportunities for interventions aimed at supporting family routines that could have important impacts on health throughout life.

Fritt översatt: Att ha regelbundna sömnvanor i tidig barndom är en viktig påverkansfaktor för barnens beteende. Här finns stora möjligheter att med riktade insatser stötta familjernas rutiner vilka kan ha stor effekt på hälsan genom hela livet.

Undrar just vad vi har att vänta framöver  i form av beteendestörningar nu när fler och fler barn och unga själva styr över sina sovtider och därmed ofta hamnar i oregelbundna vanor.Y. Kelly. PhD, J. Kelly, BEng, and A. Sacker, PhD. Chages in Bedtime Scheduels and Behavioral Difficulties in 7 Year Old Children. 2013

annonser

Föreläsare

Ämnen

dokumentation  sekretess  när ett barn far illa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se