Elevhälsan - Elevhälsan - Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

Anna skriver om hur livsstilen påverkar hur man mår och hur det går i skolan.
Postat 2014-03-30 09:08

Hjärnan städar när vi sover

När vi sover händer en massa saker i hjärnan. Immunförsvaret stärks, påfyllnad av tillväxt- och måbrahormoner, sortering och lagring av intryck, reparation och nyproduktion av celler mm. En annan viktig sak som sker under sömnen är att hjärnan rensas från slaggprodukter.

I en studie gjord av forskare vid Peking University och University of Pennsylvania på möss framkom att de möss som fick sova för lite, motsvarande långvarigt och extremt skiftarbete för människor, förlorade hjärnceller. De hjärnceller som gick förlorade var de som hanterar vakenhet, stress och minne. Inte ens när sömnen återställdes till normalt hos mössen kom dessa nervceller tillbaka. Man såg också att molekylen beta amyloid försvann dubbelt så fort vid sömn som vid vaket tillstånd. Beta amyloid är kopplad till Alzheimers sjukdom och risken att drabbas av Alzheimers ökar om man sover för lite säger Tarja Stenberg, sömnforskare vid Helsingfors Universitet.

Både i denna och tidigare studier har man sett att när man sover ökar mellanrummet mellan cellerna i hjärnan. Det i sin tur ökar flödet av cerebrospinalvätskan runt cellerna vilket skapar utrymme för nattens städning. Forskarnas slutsats är att sömnen underlättar för hjärnan vid bortforslingen av ämnen som kan vara skadliga. Lars Olsson, professor i neurobiologi vid Karolinska institutet, säger att även om studien är gjord på möss så kan fynden vara överförbara på människor förutsatt att resultaten kan upprepas i andra djurförsök. ”En sådan grundläggande mekanism tror jag inte skiljer sig mellan olika däggdjur.” säger Olsson. (http://www.dagensmedicin.se/vetenskap/neurologi/ny-forklaring-till-varfor-vi-sover/)

Har du svårt att sova så vill jag tipsa om Sov gott!

http://frija.se/avslappning.html

Länkar till abstracts:

Jeffrey Iliff med flera. A Paravascular Pathway Facilitates CSF Flow Through the Brain Parenchyma and the Clearance of Interstitial Solutes, Including Amyloid β. Science Translational Medicine 2012; 4: 147ra111. DOI: 10.1126/scitranslmed.3003748

Lulu Xie med flera. Sleep Drives Metabolite Clearance from the Adult Brain. Science 2013; 342: 373–377. DOI: 10.1126/science.1241224

Postat 2014-03-22 07:55

Ljusets påverkan på sömnen

Vårt grannland Norge har samma skillnader i årstider som vi har här i Sverige, mer mörker under vinterhalvåret och mer ljus under sommarhalvåret. Hur den skillnaden påverkar sömnen har nu norska forskare tittat närmare på.

I veckan presenterades resultatet från en studie där man tittat på hur just lite ljus under vinterhalvåret och mycket ljus under sommarhalvåret påverkar barns sömn. Studien är gjort i Tromsö med omnejd, alltså strax norr om vår nordliga landgräns. Forskarna bakom den är Lisa Sethre-Hofstad och Tove I. Dahl, båda professorer i psykologi.

Studien gjordes på barn mellan sex och tolv år genom att föräldrarna till barnen fick svara på ett antal frågor som sedan låg till grund för huruvida barnen klassades som morgon-typer (M), kvällstyper (E) eller neutrala (N). Sedan förde föräldrarna sömndagbok under en vintervecka då solen inte synts på flera veckor samt under en sommarvecka då solen var uppe mellan kl. 03.07 och 22.20. Studien omfattade knappt 80 familjer.

Vad forskarna fann var att de så kallade M-typerna klev upp och gick och la sig betydligt tidigare än så kallade E-typerna. Under veckorna klev de upp i snitt 40 minuter tidigare och på helgerna i snitt 80 minuter tidigare än E-typerna. E-typerna klev i snitt upp 90 minuter senare på helgerna än vad de gjort på vardagarna. Det, säger forskarna, kan man se som ett sätt att sova ikapp missad sömn från veckan. Det kan dock bli kontraproduktivt för kroppens träning i att hålla sovrutinerna för att komma i säng i tid på söndag kväll och kunna komma upp i tid på måndag morgon.

Något annat de noterade utifrån de svar som föräldrarna gav var att E-typerna hade betydligt fler konflikter med sina föräldrar, oavsett om det var mycket solljus eller inget solljus. Skillnaden mellan sommarveckan och vintervecka verkar vara begränsad. Det som verkar spela störst roll är alltså om barnen är M-typer eller E-typer.

Om detta stämmer så är det glädjande för alla föräldrar. Genom att redan tidigt etablera fasta rutiner för sänggående samt uppstigning kan man hjälpa sina barn att hitta en rytm som ger barnen tillräckligt med sömn på fasta tider. Genom att se till att de får tillräckligt med sömn under veckorna minskar också behovet av att sova i kapp på helgen och då kan de hålla kroppsklockan och komma i säng på söndag kväll så att de lättare kommer upp på måndag morgon. Även om det kan kännas frestande att låta även de yngre barnen vara uppe lite längre på helgen så gör vi dem alltså en björntjänst. Det är bättre att hålla på läggtiderna och se till att de kommer i säng så att de får den sömn de behöver utan att kroppsklockan ramlar omkull.

Studien heter Arctic Larks and Owls: Children's Sleeping Patterns North of the Artic Circle och den är gjord av Lisa Sethre-Hofstad, Concordia College och Tove I. Dahl University of Tromsö.

Tove Dahl var vänlig nog att skicka mig ett exemplar av rapporten. Om någon är intresserad av att se den i sin helhet så hör av er.

Postat 2014-03-09 09:20

Hur hänger mobilen ihop med sömnbesvär, stress och depressionssymptom?

Alltid uppkopplad – aldrig avkopplad var titeln på Sara Thomées föreläsning den 4 mars under Sahlgrenskas kvalitetsdagar i Göteborg. Hon presenterade resultaten från den forskning hon gjort om ungas ICT-vanor kopplade till sömnbesvär, stress och depressionssymptom. (ICT Information and communications technology).

Sara Thomée beskrev hur hög användning av ICT går ut över de ungas sömn med sömnbesvär, stress och depressionsymptom som konsekvens. Man kan alltså koppla hög ICT-användning till både fysiologiska, psykologiska och beteendesymptom. Efter föreläsningen fanns chans att ställa frågor och en ung tjej uttryckte sin rädsla för att Thomées forskning skulle kunna användas för att skapa rubriker och skrämmas.

Sara Thomée betonade att det finns en faktor till och hon ställde sig frågan vad det är som gör att man t ex kan få sömnstörningar av ICT-användning. Mobilen + vad = sömnbesvär. Kanske ska det vara ett minus istället för ett plus i den ekvationen, mobilen – vad = sömnbrist, för att förstå hur det hänger ihop.

All den tid som både barn, unga och vuxna lägger på ICT tas från något annat.

När en tonåring fastnar framför dator/mobil på kvällen och till och med på natten är det bland annat tillräckligt med sömn de inte får. Kanske är det frukosten som försvinner när de hellre vill sova en stund till istället för att lägga tid på att fixa en macka och en kopp te innan de går till skolan. Kanske är det läxorna som blir bristfälligt gjorda eller till och med ogjorda. Kanske är det motion och rörelse som inte blir av för att det är roligare och mindre krävande att sitta vid datorn/mobilen. Kanske är det umgänget IRL (in real life) som blir lidande då man hellre möts i den virtuella världen via dator/mobil.

När en förälder sitter vid datorn/mobilen med spel eller sociala medier kan det vara umgänget med familjen som inte blir av. Kanske är det även här relationer och möten IRL som inte blir av. Kanske är det närvaron, skillnaden på att fokusera helt på sina barn när de undrar något, vill ha hjälp eller bara prata. Kanske blir det istället ett kort och irriterat svar utan att man ens tittar upp från sin mobil/dator. Irritationen över att bli störd kanske till och med hörs i tonfallet. Kanske är det den brist på engagemang man kan höra hos en vän när man pratar i telefon och hör klickandet av tangenterna på vännens dator.

När ett barn sitter vid dator/surfplatta/mobil kan det vara lek som inte blir av, strukturerade lekar som kurragömma eller spontanlek ute. Kanske är det interaktion med annan vuxen, förälder eller personal på förskola/skola som minskar. Kanske är det att bara sitta tyst och stilla och bara fantisera som inte görs. Kanske är det att upptäcka världen som får mindre tid då dator/surfplatta/mobil lockar och drar.

Enligt statens medieråd är 55% av tre-åringarna uppkopplade. Det är inte vad de gör när de är på nätet som jag reagerar på. Det är vad de inte gör, vad de inte får och vad de inte upplever som är mest oroande anser jag.

Någonstans tas tiden för att få ihop alla de timmar både barn, unga och vuxna lägger på ICT. Istället för att fastna i att man sitter så mycket vid dator och mobil bör man istället fråga sig: Vad blev inte av och vilka konsekvenser får det? Här är några saker jag kommer på som skulle kunna vara minuset i ekvationen:

Bristande sömn

Bristande kostvanor

Bristande motionsvanor

Bristande återhämtning

Kan du komma på fler saker så gå in på www.facebook.com/unglivsstil och fyll på listan. 

www.statensmedirad.se finns intressant statistik om barn och ungas ICT-användning.  

annonser

Föreläsare

Ämnen

specialpedagogik  lärarhälsa  Psykisk ohälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se